بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر

طالع بینی ازدواج

طالع ازدواج مرد متولد اسفند ماه

مرد متولد اسفند ماه به هیچ عنوان حد وسط ندارد، یا منقی کامل یا مثبت کامل است. اگر می خواهید زن یک مرد متولد اسفند بشوید، مواظب باشید که: از او زیاد انتقاد...
 بعدی   4   3  2  1 قبلی


صفحه 4 از 4