بنر
بنر
بنر
بنر
ممکن است مادر و پدر به هر دلیلی به دنبال یک اسم برای نوزاد پسر خود باشند که با حرف گ شروع شود. پیدا کردن یک نام زیبای پسرانه با حرف گ کمی سخت به نظر می رسد در این مطلب فهرستی از این اسامی به همراه معانی و ریشه آن ها را برایتان آماده کرده ایم.

در این مطلب از سایت سوربان مجموعه ای از اسم های پسرانه که با حرف گاف (گ) شروع می‌شوند به همراه معنی و ریشه آنها را برایتان جمع آوری کرده ایم.
امیدواریم که این مطلب برایتان مفید باشد پس اگر شما هم دنبال اسم پسرانه میگردید که با حرف گ شروع شود در این مطلب با ما همراه شوید.

اسم پسر با حرف گ : مجموعه کاملی از انواع اسم پسرانه که با حرف لام شروع می شود+ ریشه و معنی آنها

فهرست کامل اسامی پسرانه که با حرف گ شروع می‌شوند.

گرازه /goraaze/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه کیکاووس پادشاه کیانی

گرانخوار /geraankhaar/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر اردشیر بابکان، پادشاه ساسانی

گراهون /geraahun/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری زابلی در سپاه گرشاسپ پادشاه کیانی

گرداب /gerdaab/
معنی: از شخصیتهای گرشاسب نامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه گرشاسب پهلوان نامدار

گردآزاد /gordaazaad/
معنی: پهلوان آزاده، از پهلوانان حماسه ملی ایران

گردگیر /gardgir/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران افراسیاب تورانی

گرستون /garastun/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار سپاه ماهوی سوری

گرشا /garshaa/
معنی: گرشاه، گلشاه، پادشاه کوه

گرشاه /garshaah/
معنی: گلشاه، لقب کیومرث، پادشاه کوه

گرگین /gorgin/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی پسر میلاد در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

گرمائیل /garmaaeel/
معنی: نام یکی از دو برادر نیکوکار ضحاک

گزین /gozin/
معنی: گزیده، منتخب، پسندیده

گشسب /goshasb/
معنی: مخفف گشنسب، دارنده اسب نر

اسم پسر با حرف گ : مجموعه کاملی از انواع اسم پسرانه که با حرف لام شروع می شود+ ریشه و معنی آنها

گل آقا /golaaghaa/
معنی: آقای مانند گل

گل پیکر /golpeykar/
معنی: کسی که بدنش مانند گل لطیف است

گل محمد /golmohammad/
معنی: گل محمدی، گل سرخ، گل سوری

گلباد /golbaad/
معنی: کلباد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی

گلبانگ /golbaang/
معنی: آواز بلند، لحنی در موسیقی

گلبخش /golbakhsh/
معنی: بخشنده گل

گلبد /golbod/
معنی: نگهبان گل، کنایه از زیبارو

گلپرور /golparvar/
معنی: باغبان

گلپو /golpoo/
معنی: پوینده و جستجو کننده گل

گلپوش /golpoosh/
معنی: پوشیده از گل

گلسار /golsaar/
معنی: مانند گل، جای پر از گل

گلشن آرا /golshanaaraa/
معنی: باغبان

گلگله /golgole/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، از فرزندان تور و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی

اسم پسر با حرف گ : مجموعه کاملی از انواع اسم پسرانه که با حرف لام شروع می شود+ ریشه و معنی آنها

گنجعلی /ganjali/
معنی: نام حاکم معروف کرمان در زمان شاه عباس صفوی

گنجور /ganjoor/
معنی: نگهبان گنج ، خزانه دار

گوشیار /gooshiaar/
معنی: نام حکیمی از فارس

گوماتا /goomaataa/
معنی: بردیای دروغین

گویا /gooyaa/
معنی: ناطق، سراینده، سازنده، آشکار

گویان /gooyaan/
معنی: در حال گفتن

گیارنگ /giaarang/
معنی: کیارنگ، سردار و فرمانده

گیلانشاه /gilaanshaah/
معنی: پسر کاوس زیاری

گیلو /gilu/
معنی: نام وزیر و قهرمانی در منظومه ویس و رامین

گئومات /geomaat/
معنی: بردیای دروغین

اسم پسر با حرف گ برگرفته از شاهنامه

اسم پسر با حرف گ : مجموعه کاملی از انواع اسم پسرانه که با حرف لام شروع می شود+ ریشه و معنی آنها

گرامی /geraami/
معنی: محترم، عزیز، ارجمند، مقدم

گرسیوز /garsivaz/
معنی: دارنده استقامت و پایداری اندک

گرشاسپ /garshaasp/
معنی: دارای اسب لاغر

گرمانک /garmaanak/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران ضحاک

گرمایل /garmaayel/
معنی: گرمانک

گروخان /gorokhaan/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در دربار کیخسرو پادشاه کیانی

گروی /goruy/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زره از سپاهیان افراسیاب تورانی

گشتاسپ /goshtaasp/
معنی: دارنده اسب از کارافتاده، دارنده اسب سرکش

گشسپ /goshasp/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام جد بهرام چوبین سردار ساسانی

گیو /giv/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسرگودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

اسم پسر با حرف گ (اوستایی)

اسم پسر با حرف گ : مجموعه کاملی از انواع اسم پسرانه که با حرف لام شروع می شود+ ریشه و معنی آنها

گالوس /gaalus/
معنی: نام پسر فارناک پادشاه کپاد و کیه و هوتیس

گرایش /geraayesh/
معنی: گرویدن، پیروی

گژگین /gezhgin/
معنی:

گوارا /govaaraa/
معنی: خوشایند، بامزه

اسم پسر با حرف گ در سایر ریشه ها

گالان /gaalaan/
معنی: آینده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

گالین /gaalin/
معنی: ستبر، ضخیم
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

گوزل /guzal/
معنی: زیبا، پسر خوش چهره، پسر زیبارو
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

گایار /gaayaar/
معنی: یار بزرگ یار قدرتمند 
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

گارنیک /gaarnik/
معنی: پری کوچک
ریشه: بین المللی – ارمنی

گاسپار /gaaspaar/
معنی:
ریشه: بین المللی – ارمنی

گیخاتو /gikhaato/
معنی: نام یکی از ایلخانان مغول
ریشه: بین المللی – مغولی

گریگوری /geriguri/
معنی: مواظب، مراقب
ریشه: بین المللی – یونانیبه این مطلب امتیاز دهید:
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)

بنر
بنر

نظرات شما:با ما بهترین بازدهی تبلیغات رپورتاژ را تجربه کنید:

خرید رپورتاژ آگهی