بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر

تزیین یخچال عروس با ایده های جدید تزیین میوه، گوشت و ماهی

تزیین یخچال عروس، یکی از آداب و رسوم ایرانیان به هنگام عروسی چیدن جهیزیه عروس است که این کار باید زیبا و با سلیقه صورت بگیرد. میوه، ژله، کیک، مرغ و ماهی از جمله مهمترین مواد غذایی که باید داخل یخچال و فریزر عروس قرار بگیرد و باید به تزیین آن توجه جدی کرد. امروز سوربان زیباترین تزیین یخچال عروس جدید را برای شما جمع آوری کرده است. امیدواریم این مجموعه مورد توجه شما قرار بگیرد و بتوانید از آن برای چیدمان داخل یخچال و فریزر عروس الهام بگیرید.


برای تزیین یخچال عروس در تهران و آموزش تزیین

میتوانید با خانم زرنیقیان شماره 09124407550 تماس حاصل فرمایید.

در ادامه چند نمونه کارهای زیبای خانم زرنیقیان رو میبینید:

 

 حک لوگو بر روی هندوانه

 

تزیین یخچال عروس جدید 99

دیزاین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

میوه آرایی یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال و فریزر عروس 1400

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس  2021

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین تخم مرغ یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین گوشت یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس 2020

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین میوه و سبزی یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس با عروسک

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین مرغ فریزر عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین زله یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس اینستاگرام

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس جدید و شیک

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین میوه یخچال عروس به شکل گل

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 99

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 96-13

دیزاین زیبا میوه ژله و کیک در یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 96-5

عکس تزیین یخچال عروس - تزیین سوسیس 

تزیین یخچال عروس جدید 96-15

تزیین یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 96-12

دیزاین داخل یخچال جهیزیه عروس

تزیین یخچال عروس جدید 96-16

میوه آرای داخل یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 96-11

تزیین یخچال عروس - تزیین سوسیس کالباس داخل یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 96-9

تزیین یخچال عروس خوشگل - تزیین مزغ یخچال عروس - تزیین ترشی داخل یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 96-2

تزیین ژله و برنج و آش داخل یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 96-4

تزیین میوه یخچال عروس جدید 97 - میوه آرایی زیبا یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 96-8

تزیین مرغ یخچال عروس جدید 97

تزیین یخچال عروس جدید 96-14

تزیین تخم مرغ و الویه و هندوانه یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 96-18

تزیین کاهو یخچال عروسی
تزیین یخچال عروس جدید 96-20

تزیین یخچال جهیزیه عروس 97

تزیین یخچال عروس جدید 96-6

تزیین یخچال عروس جدید 97- میوه آرایی و ژله یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 96-21

تزیین داخل یخچال عروس - میوه آرایی خوشگل

تزیین یخچال عروس جدید 96-23

دیزاین یخچال عروس - تزیین ژله یخچال عروس - تزیین ایستک

تزیین یخچال عروس جدید 96-24

تزیین یخچال عروس جدید 97 خوشگل

تزیین یخچال عروس جدید 96-1

تزیین ماهی یخچال عروس جدید 97

تزیین یخچال عروس جدید 96-17

تزیین دلستر و بطری یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 96-25

تزیین مرغ داخل یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 96-10

دیزاین داخل یخچال عروس

تزیین یخچال عروس جدید 96-19

تزیین شیک یخچال عروس جدید 97

تزیین یخچال عروس جدید 96-03

دیزاین یخچال عروسی زیبا و جدید

تزیین یخچال عروس جدید 96-07

مدل یخچال عروس جدید 97

تزیین یخچال عروس جدید 96-22

دیزاین یخچال عروس - میوه آرایی یخچال عروس- تزیین هندوانه و طالبی

تزیین یخچال عروس جدید 96-26

تزیین بستنی و کیک و شیرینی یخچال عروس جدید 97

Save

Save

Save

Save


توجه : سایت سوربان در زمینه تبلیغات فعال است و هیچ گونه فعالیت فروشگاهی ندارد. انواع مدل های معرفی شده داخل سایت صرفا استفاده ژورنالی دارد و امکان سفارش و خرید آن ها وجود ندارد.

به این مطلب امتیاز دهید:
(106 امتیاز , میانگین: 4.2 از 5)


پیشنهادها برای شما

سفره عقد لوکس وایت رز (تهران)

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

اجاره سفره عقد و میز بله برون

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

کرایه و فروش سفره عقد در تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

سفره عقد لوکس تالار و محضر عقد در تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

سفره عقد ابريشم تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

سفره عقد لوکس بهرامیان تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران


نظرات شما:
 • جعفری يكشنبه, 27 شهریور 1401

  ببخشید چرا من نظر دادم بی احترامی م نکردم فقط نظرمو گفتم اما نذاشتین چون خلاف میلتون بود

 • جعفری شنبه, 26 شهریور 1401

  بنظر من احمقانه ترین کار دنیاست اینهمه اسراف مثلا که چی با اون مرغ ک شبیه عروس مثلا درس کردن اون همه میوه هدر دادن واقعا احمقانه ست

 • رها دوشنبه, 31 شهریور 1399

  خیلی قشنگه ولی درست کردن سخته میشه یاد بدین؟

  پاسخ مدیر:

  متاسفانه برای یخچال عروس فعلا آموزش نداریم دوست عزیز.

 • اسفندیاری سه شنبه, 25 شهریور 1399

  بد نبود، چون خودمم دیزاین انجام می دم

  پاسخ مدیر:

  ممنون از شما دوست عزیز.

 • دختر مردم شنبه, 18 مرداد 1399

  بسیار زیـــبا و عالــــی

  پاسخ مدیر:

  ممنون از محبت شما دوست عزیز

 • نرگس يكشنبه, 18 خرداد 1399

  عالی بود

  پاسخ مدیر:

  مرسی از انرژی مثبتتون نرگس عزیز

 • سیده بهاره چهارشنبه, 24 ارديبهشت 1399

  عالی هست منم میخوام.

  پاسخ مدیر:

  ممنون از شما سیده بهاره عزیز. ایشالا یخچال جهیزیه شما هم به زیبایی همین عکس ها بشه.

 • سیده بهاره چهارشنبه, 24 ارديبهشت 1399

  خیلی خوبه منم میخوام

  پاسخ مدیر:

  مرسی از انرژی مثبتتون، خوشحالیم که مورد توجه قرار گرفته.

 • طارق شنبه, 14 دی 1398

  نظر شما ...خوبه

 • نرگس بانو دوشنبه, 28 آبان 1397

  اصلا خوشم نیومد. ترو خدا این چیزهای بیخود و زائد رو هم وارد فرهنگ ایرانیها نکنید. همین مقدار هم که هست به اندازه ی کافی کمر شکنه. شما دیگه بهش دامن نزن. من خودم قراره به زودی عقد کنم. با اینکه شاغلم ولی همه چیزو کاملا ساده و کاملا در این مورد غربگرا هستم.( یعنی یک عروسی ساده و تمیز و کم خرج)

 • دابونگ دابونگ يكشنبه, 08 مهر 1397

  من برای عروسیم یخچالم رو خیلیییی ساده تزئین کردم اصلنم واسم مهم نبود هم اسراف هم هم اتلاف انرژی

 • ترانه دوشنبه, 22 مرداد 1397

  عااااااااالیییییییی محشره

  پاسخ مدیر:

  مرسی از شما ترانه عزیز خوشحالیم که مدل تزیین ها رو دوست داشتید

 • ز شنبه, 20 مرداد 1397

  خیلی زیباست اما واقعا در شرایط کنونی و قیمتهای فعلی اینکارها واقعا اسرافه .. اگه کسی واقعا نداشته باشه که اینها رو تهیه کنه تکلیف چیه ؟!! کاش فرهنگ سازی بشه و اینکارها از سنتمون حذف بشه یعنی چی بری دیدن خونه عروس یا تهیه هر چیزی برای نوعروس که تا دوسال اول زندگی داماد لازم نیس چیزی برا خونش تهیه کنه

 • Mds دوشنبه, 15 مرداد 1397

  خیلی زیبااست

  پاسخ مدیر:

  خوشحالیم که مورد توجهتون واقع شده

 • مبینا شنبه, 18 فروردين 1397

  عالیییی

 • مونا دوشنبه, 28 اسفند 1396

  من چند روز دیگه عروسی دخترمه .احساس می کنم خیلی از این کارها اسرافه. عروس و داماد اول زندگی این همه خوراکی؟؟؟هر چیزی در حد تعادل خوبه .نه کمش .نه زیادش

 • مهتا جمعه, 25 اسفند 1396

  ب نطر من اصلا خوب نیست خودتون بذارید ب جای خانواده عروس ک می خواد این کارارو انجام بده همش اتلاف وقته و خستگی این همه چیز حیف میشه اونم برا کسی ک اول زندگیشه حالا ک چی

 • Y:m دوشنبه, 14 اسفند 1396

  سلام بنظره منم تزيين يخچال و وسائل عروس خيلي زيبا و جذابه ي شب ك بيشتر نيست پس إيرادي نداره

 • امیرحسین جمعه, 27 بهمن 1396

  سارادرست میگه ولی خب دیگه اینکارهاروهم تاحدودمتعادلش خوبه نه زیاده روی

 • تارا شنبه, 14 بهمن 1396

  سپیده جون این کار به عهده خانواده عروسه

 • سپیده پنجشنبه, 12 بهمن 1396

  میشه یه نفر بهم بگه تهیه مواد داخل یخچال به عهده داماد و خانواده‌شه یا عروس و خانواده‌ش؟

 • مریم يكشنبه, 01 بهمن 1396

  خیلی دوس دارممممم

 • نسرین سه شنبه, 12 دی 1396

  له نظر من این کارا تا یه حدیش خوبه در حد عادی باید یخچال عروس رو پر کرد و تزیین کرد اما این که مثلا چهار کیلو خیار رو چهار قاچ کنی بذاری کنار دو تا هندونه بریده و یه طالبی و یه عالمه کیک و ژله و چیزای دیگه اضافیه مطمعنن عروس داماد تا یکی دو روز بیشتر نمیتونن اینا رو اینجوری نگه دارن بعدش باید بریزنشون دور تو دو سه روزم این همه خوردنی اماده برای دو نفر خیلی زیاده حد اقل باید جوری باشه که بشه نگهشون داشت تا چن روز

 • دریا جمعه, 19 آبان 1396

  منم میگم عالییییییی

 • هستی شنبه, 25 شهریور 1396

  سلام.من عاشق این کارها هستم.لطفا بهم یاد بدید

 • نازلی شنبه, 11 شهریور 1396

  سلام.واقعا قشنگه.منکه عاشق این کارام.برادرم نامزده دنبال میوه آرایی وتزیینات دیگه میگردم

 • شید جمعه, 10 شهریور 1396

  سلام شیدا کیان فرازنجف ابادجوزدان اصفها ن یه نفربیادیخچال منودرست کنه من کسی روندارم کمکم کنه همین چندروزعروسیمه ٠٩١٣،٩٧۶۶٠٣٣

 • رویا پنجشنبه, 02 شهریور 1396

  عالیییی

 • سمیه يكشنبه, 22 مرداد 1396

  خیلی زیبا بود همه چیز با سلیقه و قشنگ چیده شده

 • محدثه جمعه, 20 مرداد 1396

  ب نظرم خیلی فوق العاده وجذااابه بدون این کارا ک صفایی نداره عروسی