بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر

نامزدی/ در ﻋﺮف ﻣﺮدم، از دوران ﻧﺎﻣﺰدي ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ میان ﻋﻘﺪ و ﻋﺮوﺳﻲ را دوران ﻧﺎﻣﺰدي ﻣﺤﺴﻮب می ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮخی دﻳﮕﺮ زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ، ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮوﻧﺪ را دوران ﻧﺎﻣﺰدي می داﻧﻨـﺪ و ﺑﺴـﻴﺎري دﻳﮕـﺮ، زﻣـﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﮕﺎري ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻠﻪ  ﺑﺮان ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ را دوران ﻧﺎﻣﺰدي  دوره می داﻧﻨﺪ .

ﺗﻌﺮﻳﻒ درﺳﺖ ﻧﺎﻣﺰدي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳـﺖ. دوران ﻧـﺎﻣﺰدي ﺑـﻪ دوره اي  می ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وعده ازدواج ﺷﺮوع  ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻋﻘﺪ رﺳﻤﻲ ﭘﺎﻳﺎن می ﻳﺎﺑﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ خانواده اﺻـﻠﻲ دﺧﺘـﺮ و ﭘﺴـﺮ از آن آﮔـﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺷﺮوع ﻧﺎﻣﺰدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﺸﻦ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه است . عروس باید لباس زیبایی بر تن کند. این لباس برای خانم ها به اندازه لباس عروس مهم تلقی می شود.

جدیدترین مدل های لباس نامزدی حریر و دانتل را در این مطلب سوربان برای شما جمع آوری کردیم. اگر به تازگی با پسری آشنا شدید و قصد ازدواج دارید این لباس های حریر و دانتل  برای مجلسی نامزدی شما مناسب است. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار بگیرد.

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-5

آلبوم جدیدترین مدل های لباس نامزدی پرنسسی با دامن چین دار و حریر

مدل لباس نامزدی بلند حریر آبی روشن

مدل لباس نامزدی بلند حریر آبی روشن

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-04

جدیدترین مدل لباس نامزدی بلند سفید

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-3

عکس لباس نامزدی بلند پرنسسی 2018

لباس نامزدی دنباله دار بلند کرمی

لباس نامزدی دنباله دار بلند کرمی

مدل لباس نامزدی پرنسسی شیک

مدل لباس نامزدی پرنسسی شیک

لباس شب حریر و دانتل جدید

لباس نامزدی شیک قرمز

لباس شب حریر و دانتل جدید

جدیدترین لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-10

مدل های لباس نامزدی بلند صورتی

مدل های لباس نامزدی کوتاه

لباس های نامزدی بلند ساده یقه افتاده

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-15

جدیدترین لباس نامزدی بلند ساده با گلدوزی

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-6

لباس کوتاه نامزدی ترک بلند

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-12

 جدیدترین مدل های لباس نامزدی بلند پرنسسی

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-07

مدل های لباس نامزدی ساده و زیبا

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-11

عکس لباس نامزدی یقه باز

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-26

آلبوم لباس نامزدی بلند دنباله دار صورتی ساده

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-19

لباس نامزدی حریر و دانتل

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-27

جدیدترین مدل لباس نامزدی یقه دکلته

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-18

عکس لباس نامزدی با پارچه طرحدار و یقه دکلته

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-20

مدل لباس نامزدی بلند 2018 بسیار شیک

آلبوم جدیدترین مدل های لباس نامزدی بلند و پفی گلدار

آلبوم جدیدترین مدل های لباس نامزدی بلند و پفی گلدار

لباس شب حریر و دانتل جدید

لباس شب نامزدی دامن ماهی

لباس شب حریر و دانتل جدید

جدیدترین لباس نامزدی کوتاه خوشگل 2018

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-24

مدل های لباس نامزدی بلند و رسمی

مدل های لباس نامزدی کوتاه

لباس های نامزدی کوتاه حریر و دانتل فوق العاده زیبا و جدید

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-26

جدیدترین لباس نامزدی دامن پفی

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-27

لباس کوتاه نامزدی یقه کج

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-28

 جدیدترین مدل های لباس نامزدیجلو کوتاه پشت بلند

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-29

مدل های لباس نامزدی قرمز

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-30

عکس لباس نامزدی

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-20

مدل لباس نامزدی بلند حریر و دانتل

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-5

آلبوم جدیدترین مدل های لباس نامزدی سفید حریر

لباس شب حریر و دانتل جدید

لباس مجلسی نامزدی زرد

لباس شب حریر و دانتل جدید

جدیدترین لباس نامزدی حریر و دانتل

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-24

مدل های لباس نامزدی کوتاه

مدل های لباس نامزدی کوتاه

لباس های نامزدی کوتاه حریر و دانتل کرمی بدون آستین

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-26

جدیدترین لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل باتور و گیپور صورتی

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-27

لباس شب نامزدی ترک جدید

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-28

 جدیدترین مدل های لباس نامزدی مدل گل

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-29

مدل های لباس نامزدی


توجه : سایت سوربان در زمینه تبلیغات فعال است و هیچ گونه فعالیت فروشگاهی ندارد. انواع مدل های معرفی شده داخل سایت صرفا استفاده ژورنالی دارد و امکان سفارش و خرید آن ها وجود ندارد.

به این مطلب امتیاز دهید:
(69 امتیاز , میانگین: 4.1 از 5)


نظرات شما:
 • عاطفه چهارشنبه, 06 اسفند 1399

  به نظر من خوب بود

  پاسخ مدیر:

  مرسی از لطف و محبتتون دوست عزیز.

 • خدای جذابیت سه شنبه, 07 بهمن 1399

  خیلی خوبن مرسی

  پاسخ مدیر:

  خیلی ممنون از انرژی و محبتتون.

 • فاطن چهارشنبه, 28 خرداد 1399

  عالی بودحرف نداشت.

  پاسخ مدیر:

  مرسی از محبتتون دوست عزیز.

 • ندا جمعه, 13 دی 1398

  مثل همیشه عااااااالی

 • ندا جمعه, 13 دی 1398

  مثل همیشه عااااااالی

  پاسخ مدیر:

  مرسی از محبت شما ندای عزیز

 • نگار جمعه, 17 آبان 1398

  سلام، ببخشید این لباسارو از نزدیک کجا میتونیم بیایم ببینم، آدرس و تلفن همراه بدید... اینا کرایه ای هستن؟ به هر شهری بگیم ارسال میکنید؟

  پاسخ مدیر:

  سلام لباس ها برای ایده گرفتن هستند

 • zahra چهارشنبه, 20 شهریور 1398

  اینا چیه ادم از ازدواج پشیمون میشه

 • فاطی سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

  دوستشون دارم یکی رو برا خودم انتخاب کردم

  پاسخ مدیر:

  خوشالیم که مورد پسندتون قرار گرفته فاطی عزیز

 • نگار سه شنبه, 30 بهمن 1397

  خیلی زشتن چقدر قدیمی ان.

 • عروس خوشگل دوشنبه, 17 دی 1397

  لباس ها خیلی خوشگلن منم میخوام یه لباس نامزدی آبی بدم بدوزن مثل مدل آخر

 • Aroos_mahtab دوشنبه, 26 آذر 1397

  میشه لباسا رو سانسور نکنید. برای یه سایت معتبر که ایده برا لباس عروسی و نامزدی میده خیلی غیر حرفه ای که اینطور ناشیانه سانسور کنه. تمام جلوه و زیبایی لباس از بین رفته.

  پاسخ مدیر:

  سایت سوربان در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی فعالیت میکنه دوست عزیز

 • مریم شنبه, 26 آبان 1397

  لباس نامزدیها عاالییییه