بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر

اگر به دنبال جدیدترین کپشن برای عشق هستید این مطلب برای شماست! استفاده از عکس های عاشقانه در شبکه های اجتماعی به متن و شعر عاشقانه نیز نیاز دارد تا بتوانید تاثیر بهتری روی دنبال کننده های خود بگذارید. این روزها هزاران متن عاشقانه وجود دارد که می توانید از آن ها کمک بگیرید و احساسات خود را به دیگران نشان دهید. در ادامه جدیدترین کپشن برای عشق را با شما به اشتراک گذاشته ایم.

کپشن برای عشق 1402 | کپشن عاشقانه خاص دونفره - کپشن عاشقانه کوتاه

جدیدترین کپشن برای عشق

'تو‌هَمانی‌که‌بَرایم‌هَمه‌ای✨'️

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

تو‌همونی‌هستی‌که‌فکرتم‌باعث‌ِحالِ‌خوبِ‌قلبم‌میشه؛)). ️

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌‌‌ چشمٰات قشَنٖگ تَرینِ عَکسْ دلپَسنْد مَنهِ... ‌‌️❤️ ️

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولےٖ بودنت بہ من اُمید زندڪًی میده قَلبم(:❤️Ꞌꞌ .️

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

تو اَبَدو یِک‌ روزِ مَنی... ♾•️

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب‍‌ودن‍‌ت‍‌و #ب‍‌ه‍‌ رخ‍‌ آس‍‌م‍‌ون‍‌ م‍‌ی‍‌ک‍‌ش‍‌م‍‌ ت‍‌ا دی‍‌گ‍‌ه‍‌ ب‍‌ه‍‌ م‍‌اه‍‌ش‍‌ ن‍‌ن‍‌ازه‍‌️

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیدم که آدمی میتواند شفای آدمی شود ️

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

میانِ‌هَمِه‌گَشتَمُ‌ عاشِق نَشُدَم‌مَن! طُ چِ‌بودی‌کِ‌تورا‌دیدَمُ‌دیوانِه‌شُدَم‌مَن..❥︎シ︎️

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

تو همون یاری هستی که شهریار میگه بدون وجودش شهر ارزش دیدن ندارد:)⛓️ ️

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاید برای دنیا یک نفر باشی... اما برای من تمام دنیایی.

کپشن برای عشق 1402 | کپشن عاشقانه خاص دونفره - کپشن عاشقانه کوتاه

کپشن عاشقانه کوتاه

 

ولی تو بودنت خیلی قشنگه ؛)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌من اونجایی بردم... که به تو باختم!(:

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌تــــو مــٰاه کوچک شَـــبهایِ تیـــرهِ مَنیِ••

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‌کوتاه میگم ❪دوســتَت دارم❫ 
ولی کوتاه نمیام از ❪دوســت داشتَنت❫..

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌اگه میدونستی چقدر دوست دارم به خودتم حسودیت میشد دلبر چشم خوشگلم❤️=

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

در خیالم با خیالت بی خیال عالمم تا تو هستی با خیالت خوش خیال عالمم✨

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

غیر از طُ کسے دَر دِل من جا شدنے نیس

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوگند به حضورت، که تو آرامِ جانِ منی .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

راست میگنا
حادثه هیچوقت خبر نمیکنه!
مثل «طُ» که یهو شدی همه زندگیم

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي♡»

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ‌‌‌

 خۅش‍‌بخت‍‌ۍ یعن‍‌ۍ داش‍‌ت‍‌ن توی‍‌ۍ کہ ب‍‌ا #بودنت زندگ‍‌ی‍‌مو #قشنگتࢪ می‍‌کن‍‌ۍ .

 

کپشن عاشقانه شاد


‌شاید ندونی ولی تنها دلخوشیم تو این زندگی فقط بودن توعه ؛ آره خود تو...!️

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


-معتاבم بـہ کا؋ـئین قَهوـہ چِشمات ⦳

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


پرسیدن:
اونو با دنیا عوض میکنی؟
خندیدمو گفتم:
مگه میشه اونو با خودش عوض کنم؟

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌خواستم شعری بگویم که تو در آن باشی
یادم آمد که تو خود معنی اشعارِ منی♡'.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

انچه همه خوبان دارند تـــــو یـڪ جــــا دارے بـے سبب نیست در کنج دلم جا دارے

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نیست مرا جز تو دوا یار جگر گوشه ی من...!:

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیدنش حال مرا یک جور دیگر میکند حال یک دیوانه را دیوانه بهتر میکند...!

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

عشق فقط اونجا که مولوی میگه :
من زخـم تو را به هیچ مرحـم ندهم
یک مـوی تورو به هر دو عالـم ندهم ️

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

یک موی تورا به کوهی از زر ندهم
به جز تو به کسی مقام دلبر ندهم

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگرباشی‌ومن‌باشم‌وباران‌باشد
به‌بغل‌میکشمت‌گرچه‌خیابان‌باشد .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

من به زندان دلت شوق اسارت دارم❤️

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اگر دورم ز دیدارت دلیل بی وفایی نیست!
وفا آن است که اسمت را درون سینه ام دارم:)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


بِخَند که خَندَت تعادُل یک شَهر را بِهَم میریزَد . . . تو بِخَند مَن خودَم شَهر را از نو می سازم . . .

 

کپشن شعر عاشقانه

 

گر تو گرفتآرم کنی، من با گفتاری خوشم
داروی دردم گر تویے، در اوج بیمار؎ خوشم

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبرت هست شدی صاحب هر بند دلم ғʳ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

سر رشته‌یِ شادیست،
خیالِ خوش تو...♡

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

﮼ دوست‌ داشتنت‌ در من
تمام‌ نمی‌شود !
تنها . .
از ثانیه‌ ای‌ به ثانیه‌ ای دیگر‌ منتقل‌ می‌شود
بیشتر ؛
‹ تپنده‌ تر › :)! '

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر قلبم شب بود، تُ ماهِش بودی..!

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

‏اگه سنگ بودی، صبورت میشدم
اگه اقیانوس بودی، تو نگاهت غرق میشدم
اگه سیگار بودی، باهات دود میشدم
اگه هوا بودی، نفس میکشیدمت
اگه دونه بودی، باهات ریشه میزدم
اگه زمین بودی، ماهت میشدم
اگه ماه بودی، آسمونت میشدم
اگه گل بودی، برات گلدون میشدم
اگه برگ بودی، پاییزت میشدم
‏اگه بارون بودی، سیل میشدم
‏اگه برف بودی، بهمنت میشدم
‏اگه باد بودی، باهات طوفان میکردم
اگه دریا بودی، غرقت میشدم
اگه پرنده بودی، بال و پرت میشدم

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مثل یک معجزه
علت ایمان منی
همه هان و بله هستند و شما جان منی...

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ای به قربان تو و زلف پریشانت شوم
صد بار به دورت گشتم و پشیمان نشدم
هرچه با عاقلان بنشستم از عشقت که عاقل نشدم
ای کاش دمی بنشینی کنارم تا ببینم
تو چه بودی که برایت مردم و زده شدم
در حیرتم که چه کردی با ما
که از عشق تو انقدر پریشان شده ام

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بہ قول هوشنگ ابٺهاج:
'یڪ جا بہ ڪنار ٺو
‏ارزد بہ جهان با غیـــر..♥️'
همینقدر عمیق و دوسٺ داشٺنے....(✿❛◡❛)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دوستش دارد دلم، از کلّ دنیا بیشتر
از جهان، از کهکشان، از آسمان‌ها بیشتر

دوستش دارد دلم، او فرق دارد با همه
گر همه ده بار خوبند، او ز صدها بیشتر...

او بهاران من اندر زمهریرِ بی‌کسی‌ست
دوستش دارم کران تا بی‌کران‌ها، بیشتر...

 

 

به پایان کپشن های عاشقانه - کپشن برای عشق رسیدیم؛ امیدواریم توانسته باشیم نظر شما را جلب کنیم و مطلب مورد پسندی را برای شما آماده کرده باشیم. خوشحال می شویم جهت بهبود کیفیت مطالب در بخش نظرات با ما همراه شوید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما به اشتراک بگذارید.به این مطلب امتیاز دهید:
برای رای دادن اولین نفر باشید

نظرات شما:

عناوین جذاب امروز