بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
در فرهنگ چینی ها و هندی ها اعتقاد دارند که وجود خال در هر جای بدن نشانه ای از خصوصیات ، شخصیت و سرنوشت افراد در آینده می باشند.

خال ها می توانند در هر جایی روی بدن، بازوها، پاها، کف دست ها و حتی سینه تان ظاهر شوند ؛ طالع بینی هندو و چینی و علم احکام نجوم اعتقاد دارند ، خال ها می توانند در مورد شخصیت ،سرنوشت افراد چیزهایی را نشان دهند.

هر خال روی بدنتان ابعاد شخصیت شما را لو می‌دهد! | شخصیت شناسی هندو و چینی از روی خال صورت و بدن

این مطلب جالب درمورد شخصیت شناسی از روی خال ها در سوربان هیچ منشا علمی ندارد و فقط به دلیل جذابیت و جالب بودن آن در میان چینی ها و هندی ها برایتان آماده کردیم تا شما کاربران عزیز نکات جالبی را از سبک دیگری شخصیت شناسی با عنوان شخصیت شناسی خال صورت و بدن بدانید.

هر خال روی بدنتان ابعاد شخصیت شما را لو می‌دهد!

خال روی چانه

هر خال روی بدنتان ابعاد شخصیت شما را لو می‌دهد! | شخصیت شناسی هندو و چینی از روی خال صورت و بدن

خال روی گونه

هر خال روی بدنتان ابعاد شخصیت شما را لو می‌دهد! | شخصیت شناسی هندو و چینی از روی خال صورت و بدن

خال روی پا

هر خال روی بدنتان ابعاد شخصیت شما را لو می‌دهد! | شخصیت شناسی هندو و چینی از روی خال صورت و بدن

خال روی زانو

هر خال روی بدنتان ابعاد شخصیت شما را لو می‌دهد! | شخصیت شناسی هندو و چینی از روی خال صورت و بدن

خال روی شکم

هر خال روی بدنتان ابعاد شخصیت شما را لو می‌دهد! | شخصیت شناسی هندو و چینی از روی خال صورت و بدن

خال روی لب

هر خال روی بدنتان ابعاد شخصیت شما را لو می‌دهد! | شخصیت شناسی هندو و چینی از روی خال صورت و بدن

خال روی کف دست

هر خال روی بدنتان ابعاد شخصیت شما را لو می‌دهد! | شخصیت شناسی هندو و چینی از روی خال صورت و بدن

خال روی پاشنه پا

هر خال روی بدنتان ابعاد شخصیت شما را لو می‌دهد! | شخصیت شناسی هندو و چینی از روی خال صورت و بدن

خال قوزک پا

هر خال روی بدنتان ابعاد شخصیت شما را لو می‌دهد! | شخصیت شناسی هندو و چینی از روی خال صورت و بدنبه این مطلب امتیاز دهید:
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)

نظرات شما:

عناوین جذاب امروز