بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
نوروز ۱۴۰۳ را متفاوت تبریک بگویید! متن های لاکچری تبریک عید نوروز به انگلیسی با معانی زیبا و دلنشین را در ادامه بخوانید.

متن های زیبای تبریک عید نوروز 1403 به انگلیسی با ترجمه فارسی

تبریک عید نوروز به انگلیسی ، یکی از دغدغه های افرادی است که دوست دارند عید نوروز را به انگلیسی به دوستان و آشنایان خود تبریک گویند آنها به دنبال پیام هایی عیدتون مبارک به انگلیسی با فونت زیبا و یا متن کوتاه تبریک عید نوروز به انگلیسی و پیام تبریک عید نوروز به انگلیسی هستند.

اگر شما نیز به دنبال پیام کوتاه تبریک عید نوروز به انگلیسی هستید این مطلب برای شماست چرا که ما در ادامه این مطلب از سوربان مجموعه ای از متن های تبریک عید نوروز به انگلیسی و فارسی ویژه سال ۱۴۰۳ برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

20 متن لاکچری تبریک عید نوروز به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی ویژه سال 1403 با معانی زیبا و دلنشین و فونت زیبا

تبریک سال نو به انگلیسی

نوروز که به عنوان جشن سال نو نیز شناخته می شود، یک تعطیلات باستانی است که توسط بیش از 300 میلیون نفر در سراسر جهان جشن گرفته می شود. این آغاز سال نو در گاهشماری فارسی است که تقویم خورشیدی است که توسط مردم ایران و افغانستان استفاده می شود. همچنین توسط کردها، تاجیک ها، آذری ها، ازبک ها، قزاق ها، ترکمن ها، آلبانیایی ها، بهایی ها و برخی از جوامع مسلمان در هند و پاکستان جشن گرفته می شود.

تبریک عید نوروز 1403 به انگلیسی

“Nowruz Mubarak! Wishing you a happy and prosperous New Year filled with joy, love, and peace.”
“عید نوروز مبارک! برای شما سالی شاد و پربرکت آرزو می کنم، سالی پر از شادی، عشق و آرامش.”

20 متن لاکچری تبریک عید نوروز به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی ویژه سال 1403 با معانی زیبا و دلنشین و فونت زیبا

“Happy New Year 1403! May this year bring you good health, happiness, and success in all your endeavors.”
“سال نو 1403 مبارک! امیدوارم این سال برای شما سلامتی، شادی و موفقیت در تمام تلاش هایتان به ارمغان بیاورد.”

20 متن لاکچری تبریک عید نوروز به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی ویژه سال 1403 با معانی زیبا و دلنشین و فونت زیبا

“May the light of Nowruz fill your heart with joy and hope. Wishing you a blessed and happy New Year.”
“امیدوارم نور نوروز قلب شما را پر از شادی و امید کند. برای شما سالی پربرکت و شاد آرزو می کنم.”

پیام تبریک عید نوروز به انگلیسی

20 متن لاکچری تبریک عید نوروز به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی ویژه سال 1403 با معانی زیبا و دلنشین و فونت زیبا

“Nowruz is a time for new beginnings and fresh starts. May this year be the best one yet for you and your loved ones.”
“نوروز زمانی برای شروع های جدید و آغازهای تازه است. امیدوارم این سال بهترین سال برای شما و عزیزانتان باشد.”

20 متن لاکچری تبریک عید نوروز به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی ویژه سال 1403 با معانی زیبا و دلنشین و فونت زیبا

“I hope you have a wonderful Nowruz filled with laughter, love, and good food. Happy New Year!”
“امیدوارم نوروزی فوق العاده پر از خنده، عشق و غذای خوب داشته باشید. سال نو مبارک!”

20 متن لاکچری تبریک عید نوروز به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی ویژه سال 1403 با معانی زیبا و دلنشین و فونت زیبا

May every day of the new year glow with happiness for you! happy new year.
امیدوارم که هر روز سال نوتون براتون بدرخشه! سال نو مبارک.

متن تبریک عید نوروز به انگلیسی

let`s make our nowruz celebration a happier one by spending it together wish you a more than ever happy Nowruz.
بیاین جشن نوروزمون رو به یک جشن شادتر تبدیل کنیم با کنار هم بودن(در کنار هم وقت گذراندن)،برای شما یک سال جدید بسیار شادی را آرزو می‌کنم.

20 متن لاکچری تبریک عید نوروز به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی ویژه سال 1403 با معانی زیبا و دلنشین و فونت زیبا


May the coming year take you on the path to glory happy Nowruz.
امیدوارم ( یا از خدا میخوام) این سالی که داره میاد شما را به مسیر موفقیت ببره.

20 متن لاکچری تبریک عید نوروز به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی ویژه سال 1403 با معانی زیبا و دلنشین و فونت زیبا


May the stars shine upon you, May the flowers fill your heart with beauty, May hope forever wipe away your tears, and above all, May this New year be wonderful.
امیدوارم که ستاره‌ها همیشه براتون بدرخشند!، امیدوارم گل‌ها قلب شما را از زیبایی پر کنند، امیدوارم امید و آرزو همیشه اشک‌های شما پاک کنند و فراتر از همه این‌ها امیدوارم این سال جدید برای شما فوق العاده باشه.

عیدتون مبارک به انگلیسی با فونت زیبا

20 متن لاکچری تبریک عید نوروز به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی ویژه سال 1403 با معانی زیبا و دلنشین و فونت زیبا

May your year be filled with a spirit of love, compassion, and togetherness. Happy Nowruz!
امیدوارم که سال جدید پر از روح عشق باشه،مهربانی و باهم بودن! نوروز مبارک!

20 متن لاکچری تبریک عید نوروز به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی ویژه سال 1403 با معانی زیبا و دلنشین و فونت زیبا


In the Newyear, I wish you 365 days filled with love, joy, happiness, health, and wealth.
در این سال جدید من آرزو میکنم که ۳۶۵ روز سالتون پر از عشق، خوشحالی ، شادی، سلامتی و ثروت باشه!

20 متن لاکچری تبریک عید نوروز به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی ویژه سال 1403 با معانی زیبا و دلنشین و فونت زیبا


Cheers to the New Year! May this year be an extraordinary one.
به سلامتی سال نو! انشاالله امسال یک سال فوق العاده باشد.

متن کوتاه تبریک عید نوروز به انگلیسی

Life is short – dream big and make the most of this year!
زندگی کوتاه است – رویاهای بزرگ داشته باشید و از امسال نهایت استفاده را ببرید!

20 متن لاکچری تبریک عید نوروز به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی ویژه سال 1403 با معانی زیبا و دلنشین و فونت زیبا


Happy new year! 1403 is the beginning of a new chapter. This is your year. Make it happen.
سال نو مبارک! سال 1403 آغاز فصل جدیدی است. امسال سال شماست. بهترین اتفاقات را رقم بزن.

20 متن لاکچری تبریک عید نوروز به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی ویژه سال 1403 با معانی زیبا و دلنشین و فونت زیبا

May the New Year bring you happiness, peace, and prosperity. Wishing you a joyous 1403!
باشد که سال نو برای شما شادی، آرامش و رفاه به همراه داشته باشد. با آرزوی سالی شاد برای شما در سال 1403!

پیام تبریک عید نوروز به انگلیسی

20 متن لاکچری تبریک عید نوروز به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی ویژه سال 1403 با معانی زیبا و دلنشین و فونت زیبا

May this new year god grants you five things: Sun, to warm you. An Angel to protect you. True love, to care for you. A friend, to listen to you. Happy New Year!
باشد که خدا این سال جدید پنج چیز به شما عطا کند: آفتاب ، برای گرم کردن شما. یک فرشته برای محافظت از شما. عشق واقعی، برای مراقبت از شما. یک دوست، برای گوش دادن به شما. سال نو مبارک!

20 متن لاکچری تبریک عید نوروز به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی ویژه سال 1403 با معانی زیبا و دلنشین و فونت زیبا

Nights will be dark but days will be light, wishing your life to be always bright – Happy New Year.
شب ها تاریک خواهند بود اما روزها روشن خواهند بود، آرزو می کنم زندگی شما همیشه روشن باشد – سال نو مبارک.

20 متن لاکچری تبریک عید نوروز به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی ویژه سال 1403 با معانی زیبا و دلنشین و فونت زیبا


Let us look back at the past year with the warmest of memories. Happy New Year.
بیایید با گرم ترین خاطرات به سال گذشته نگاه کنیم. سال نو مبارک.

20 متن لاکچری تبریک عید نوروز به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی ویژه سال 1403 با معانی زیبا و دلنشین و فونت زیبا


As the New Year approaches us with hopes anew, here is to wishing you and your family a wonderful year ahead.
از آنجایی که سال نو با امیدهای دوباره به ما نزدیک می شود، در اینجا برای شما و خانواده تان سالی فوق العاده در پیش روی تان آرزو می کنیم.

20 متن لاکچری تبریک عید نوروز به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی ویژه سال 1403 با معانی زیبا و دلنشین و فونت زیبا

در آخر ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان تا پایان مطلب تبریک عید نوروز به انگلیسی و پیام تبریک عید نوروز به انگلیسی و متن تبریک عید نوروز به انگلیسی سایت سوربان سالی سرشار از آرامش و دلخوشی برایتان آرزو میکند.

امیدواریم از این مجموعه پیام های تبریک عید نوروز به انگلیسی رضایت داشته و برای ارسال و تبریک سال نو به انگلیسی برای عزیزان خود و یا استوری انگلیسی تبریک سال نو یا متن تبریک عید نوروز به انگلیسی برای استوری استفاده کنید.به این مطلب امتیاز دهید:
(3 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)

نظرات شما:

عناوین جذاب امروز