بنر
بنر
بنر
بنر
خیلی از ما دوست داریم پیام تبریکی که قرار است برای دوستانمان ارسال کنیم خاص باشد، برای این خاص بودن میتوانیم از پیام های تبریک انگلیسی استفاده کنیم.

در این بخش از سایت سوربان مجموعه ای از پیام های تبریک تولد زیبا و خاص عاشقانه به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی‌شان را برای شما آماده کرده ایم.

تبریک تولد به انگلیسی [ 25 پیام زیبا و احساسی تبریک تولد به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی]

۲۵ پیام زیبا و احساسی تبریک تولد به انگلیسی به همراه ترجمه 

Happy birthday to you
Happy birthday to you
Happy birthday dear [NAME]
Happy birthday to you
تولدت مبارک
تولدت مبارک
تولدت مبارک (نام) عزیزم
تولدت مبارک
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

It must have been a rainy day when you were born because the heavens were crying because it lost its most beautiful angel Happy Birthday my love
روزی که به دنیا آمدی حتما روز بارانی بوده چون بهشت به خاطر از دست دادن زیباترین فرشته اش گریه می کرده است! تولدت مبارک عشقم!
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

To the world, you may just be one person. But to me, you are the world. Happy Birthday, my darling
شاید برای جهان تو تنها یک نفر باشی اما برای من یک دنیا هستی. تولدت مبارک عزیزم!
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

Today might be your birthday, but for me, everyday is your day. Happy birthday! I love you
اگرچه امروز روز تولدت است اما برای من هر روز، روز توست! تولدت مبارک، دوستت دارم.
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

Every day with you is one great celebration and filled only with beautiful moments. I love you my dear. Happy Birthday
هر روزی که با تو هستم جشنی عالی است که تنها با لحظات زیبا پر شده، دوستت دارم نازنینم، تولدت مبارک!
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

I hope you have a birthday that is as sweet as you. Happy birthday to the sweetest girl I know
آرزو می کنم که روز تولدی به شیرینی خودت داشته باشی! تولدت مبارک شیرین ترین دختری که می شناسم!
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

On this day, a very special person was born. That person is you! Happy birthday
امروز یک انسان فوق العاده خاص متولد شده و آن شخص تو هستی! تولدت مبارک مهربانم …
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

تبریک تولد به انگلیسی [ 25 پیام زیبا و احساسی تبریک تولد به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی]

Sweetheart, please don’t blow off the candles on your birthday cake, let them keep burning please, it’s a symbol of our love that will burn forever. Happy Birthday
دلبندم، شمع های روی کیک تولدت را فوت نکن، بگذار همچنان به سوختن ادامه دهند زیرا سمبلی از عشق ما هستند که تا ابد شعله ور باقی می ماند. تولدت مبارک!
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

Thank you for all the good moments that you brought into my life. Happy birthday My dear husband
I wish you all the best. Love you
به خاطر همه لحظات خوبی که برای زندگی ام به ارمغان آوردی ازت ممونم. تولدت مبارک شوهر عزیزم. برات آرزوی بهترین ها را دارم. دوستت دارم. 
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

Baby, the moon and the stars will not be enough to express my love for you. Happy birthday
عزیزم، ماه و ستاره ها برای بیان عشق من نسبت به تو کافی نیستند، تولدت مبارک!
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

Your birthday reminds me how blessed I am in this life. I love you so much, my sweetheart
تولدت به یادم میاره چقدر خوشبختم که این زندگی رو دارم، خیلی دوستت دارم خانومی!
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. Happy birthday my sweetheart
روزی پر از خوشبختی و سالی پر از لذت و شادی برات آرزو می کنم. تولدت مبارک مهربونم!
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

Blow your candles out and make a beautiful wish. I will do everything to make your birthday wishes come true. Happy Birthday my Dear
شمع های تولدت رو فوت کن و یه آرزوی قشنگ داشته باش! من هر کاری می کنم تا آرزوهای تولدت برآورده بشه. تولدت مبارک عزیزم!
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

تبریک تولد به انگلیسی [ 25 پیام زیبا و احساسی تبریک تولد به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی]

Age is no enemy to you. Every year you become wiser and more sweet and beautiful! Happy birthday to the one year more beautiful wife
سن دشمن تو نیست چون تو هر سال که می گذرد فرزانه تر، شیرین تر و زیباتر می شوی. تولدت مبارک همسر یک سال زیباتر شده ام!
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

Every birthday makes us one year older, but a good kiss can stop the time. Wish to give it a try, baby?
هر سالروز تولد ما رو یه سال پیرتر می کند اما یه بوسه خوب می تونه زمان رو متوقف کنه. امتحان کنیم عزیزم؟
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

In your smile I see something more beautiful than stars. Happy birthday
در لبخندت من چیزی زیباتر از ستارگان آسمان می بینم. تولدت مبارک عزیزم!
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

My life is you, my heart is you; my love is you, Happy Birthday to you
زندگی ام تو هستی، قلبم تو هستی، عشقم تو هستی، تولدت مبارک …
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

To see you happy on your birthday is all I desire. I hope you get whatever you wish for
دیدن خوشحالی تو در روز تولدت همه چیزی است که آرزویش را دارم. امیدوارم به هر چیزی که آرزو می کنی برسی.
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

Today the earth shines a little brighter, because it’s the day you came into the world. I love you
امروز زمین کمی روشن تر شده چون روزی است که تو پا به این جهان گذاشتی. دوستت دارم!
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

Though the miles are far between us, my heart is near to yours on this your special day. Happy Birthday
اگرچه کیلومترها با هم فاصله داریم اما در این روز بخصوص، قلبم در کنار قلب توست. تولدت مبارک آرام جانم!
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

تبریک تولد به انگلیسی [ 25 پیام زیبا و احساسی تبریک تولد به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی]

this wonderful day ، I wish you the best that life has to offer! Happy birthday!
برایت در این روز عالی و زیبا ، بهترین چیزها رو از زندگی آرزو میکنم. تولدت مبارک.
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

You get older every year, but I don’t want to remember that. Just enjoy and don’t eat my portion of cake
هر سال سنت بالاتر می ره اما من نمی خوام اینو بهت یاداوری کنم! فقط از امروزت لذت ببر و سهم من از کیک رو نخور!
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

As you go through each year, remember to count your blessings, not your age. Count your amazing experiences, not your mistakes. Happy Birthday my friend!
هر سال که از سن تو می گذرد به یاد داشته باش نعمت هایت را بشماری نه عدد سن را
تجربیات شگفت انگیزت را بشماری نه اشتباهاتت را
تولدت مبارک دوست خوبم!
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

this wonderful day ، I wish you the best that life has to offer! Happy birthday!
برایت در این روز عالی و زیبا ، بهترین چیزها رو از زندگی آرزو میکنم. تولدت مبارک.
●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●□●

My dear friend, May every moment of your life be as wonderful as our friendship. Happy birthday
دوست خوبم، امیدوارم هر لحظه زندگیت مثل رابطه دوستیمون شگفت انگیز و جذاب باشه. تولدت مبارک!به این مطلب امتیاز دهید:
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)

بنر
بنر

نظرات شما:

جدیدترین مقالات و ایده ها


با ما بهترین بازدهی تبلیغات رپورتاژ را تجربه کنید:

خرید رپورتاژ آگهی