بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
شاید برای نیز پیش آمده است که یکی از آشنایان و یا دوستان تان به تازگی نامزد و یا ازدواج کرده است و به دنبال متنی زیبا با مفهوم دلنشین برای تبریک ازدواج آن ها هستید که امروزه تبریک نامزدی به انگلیسی طرفداران زیادی را به خود جذب کرده است و به راحتی می توانید متن انگلیسی ناب و زیبایی را انتخاب کنید.

متن تبریک نامزدی به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

تبریک نامزدی به انگلیسی : تبریک نامزدی و ازدواج به دوست صمیمی و همکار بسیار مهم است و اگر شما می خواهید در روز عروسی دوست و همکاران تان به آنها تبریک ازدواج به انگلیسی بگویید در این مقاله از سایت سوربان جدیدترین متن های تبریک نامزدی و  ازدواج به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی و جملات زیبا و متن تبریک نامزدی و ازدواج تهیه و گردآوری کرده ایم.
امیدواریم این پیام های زیبا نظرتان را جلب کند.

alt

Dear groom, look at your amazing bride – she is just lighting up with joy. Now, sweet bride, look at your handsome groom – he can’t even express his feelings. Try to keep your faces that happy forever. Congratulations on your wedding!

داماد عزیز، به عروس خوشگلت نگاه کن. اون از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجه و حالا عروس خانوم عزیز شما به داماد نگاه کنید – او حتی نمی‌تواند احساساتش را ابراز کند. سعی کن او را برای همیشه خوشحال نگه داری ! ازدواج تان مبارک

alt

 Being a member of a family is a great pleasure, but also a big responsibility. But I believe that you’ll cope with your new duties perfectly. Enjoy family harmony in full. Congratulations!

داشتن یک خانواده، لذت زیادی دارد، اما مسئولیت بزرگی هم هست. اما من معتقدم که شما می توانید بهترین خانواده دنیا را تشکیل دهید. جشن ازدواج تان را به شما همکار و دوست صمیمی تبریک می گویم

alt

alt

My dear friends, best wishes on your wedding!
You two were truly made for each other,
And for the rest of the world now you should not bother!

دوستان عزیزم، بهترین آرزوها را برای ازدواج شما دارم ! شما دوتا واقعا برای هم ساخته شدین
و حالا دیگر نباید لحظه ای از هم دور شوید
روز ازدواج تان مبارک باد

alt

Dear newly weds, there are only a few truly meaningful events in people’s life and wedding is one of them. So I wish you to keep this beautiful day in your memories forever. Congratulations and good luck in family life!

عزیزانی که تازه ازدواج کرده اند باید بدانند که تنها چند تجربه مهم و معنی دار در زندگی همه ما وجود دارد و ازدواج و عروسی یکی از آنهاست. پس آرزو می کنم که این روز زیبا را در خاطرات خود نگه دارید و در زندگی خانوادگی تان موفق شوید

alt

alt

Wedding of yours is coming soon,
Wishing you a sweet honeymoon,
As well as a lovely wedding noon,
Be happy, we love you two!

به زودی عروسی توست
و به دنبال آن یک ماه عسل شیرین
برای بهترین زوج دنیا
شاد باشید، ما شما دو نفر را بسیار دوست داریم!

alt

جملات تبریک ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی

Marriage is incredible. It’s able to make people experience things they thought they would never experience and learn things they thought they would never know. Congratulations on your wedding and lots of love!

ازدواج تجربه ای باور نکردنی است. این تجربه به مردم را قادر می‌سازد چیزهایی را تجربه کنند که فکر می‌کنند هرگز تجربه نخواهند کرد و چیزهایی را یاد می‌گیرند که فکر می‌کنند هرگز نخواهند دانست. تبریک به ازدواج آسمانی تان پیوندتان مبارک باد

alt

I wish for you two an amazing journey in your new road of life as husband and wife! Congratulations!

من آرزو می‌کنم که شما در مسیر جدید زندگی به عنوان زن و شوهر ، سفر فوق‌العاده‌ای داشته باشید ! ! تبریک میگم

alt

Today is your wedding
Now you’re husband and wife,
So love, support and cherish
Each other all your life!

امروز روز ازدواج و عروسی شما است،
حالا شما زن و شوهر هستید،
پس عشق، حمایت و وفاداری را در تمام زندگی تان فراموش نکنید

alt

تبریک گفتن نامزدی و ازدواج به انگلیسی

May joy, love and happiness be yours forever,
Because you, my dear friends, make a wonderful pair!

سعادت، عشق و صمیمیت برای شما باد،
شما دوستان عزیزم بهترین زوج جهان خواهید شد

alt

On this special occasion I want to wish you both a wonderful journey, you will fight, you will learn, you have many things to fight for, and many thing to learn from, you just have to wait for them, good luck!

در این مناسبت خاص، می خواهم شما را به یک سفر شگفت انگیز امیدوار کنم، شما مبارزه خواهید کرد، یاد خواهید گرفت، شما چیزهای زیادی برای جنگیدن دارید، و چیزهای زیادی برای یادگیری از آن، فقط باید منتظر آن اتفاقات باشید، موفق باشید

alt

متن تبریک سالگرد ازدواج به همسر به انگلیسی

Baby, my happiness is when I feel I’ve been able to make you happy
Today, I am eager to be with you more than the days of the beginning of our lives
I’ll love you forever
Happy our wedding anniversary !

عزیزم شادی من زمانی ست که احساس کنم توانسته ام تو را خوشبخت کنم
امروز بیش تر از روز های آغاز زندگی مان مشتاق با تو بودن هستم
تا ابد دوستت خواهم داشت
سالگرد ازدواج مان مبارک

alt

alt

The anniversary of life in the shade of your love is the best and I have nothing to deserve for your great love, Happy wedding anniversary.

سالگرد زندگی در سایه محبت توست بهترینم و من هیچ ندارم که شایسته عشق بزرگ تو باشد
سالگرد ازدواج مان مبارک

alt

To see your beautiful face, I open my eyes every morning
To hear your stamped sound, I go back home with an indescribable enthusiasm every day
I live with your love, my compassionate
Happy the wedding anniversary

برای دیدن چهره ی زیبای توست که هر روز صبح دوباره چشم باز می کنم
برای شنیدن صدای پر مهر توست که هر روز با اشتیاقی وصف نشدنی به خانه بر می گردم
من با عشق تو زندگی می کنم مهربانم
سالگرد عروسی مون مبارک

alt

take your hands in my hand, hope and confidence will come to life in me
Life is easy for me to pass through all the obstacles and problems
Happy Anniversary of marriage

دست های تو را در دستم می گیرم، امید و اطمینان در من زنده می شود
زندگی با تو عبور از تمام موانع و مشکلات را برایم آسان کرده بهترینم
سالگرد ازدواج مان مبارک

alt

I was nothing
I’ve made a new life, and in my life, my love is blowing
I love you
Happy wedding anniversary

هیچ بودم
از نو ساختی ام و در من زندگی دمیدی عشق من
دوستت دارم
سالگرد ازدواج مان مبارک

alt

پیام تبریک سالگرد ازدواج به همسر به زبان انگلیسی

My merciful wife is the truth of your love that gives me the motive of life
Your warm breath and love keep me filled with hope and energy
Happy marriage anniversary

همسر مهربانم حقیقت دوست داشتن توست که به من انگیزه زندگی کردن می دهد
نفس گرم تو و عشقت وجودم را پر از امید و انرژی می کند
سالگرد عقدمان مبارک

alt

Come on all the good ones
I love you
Happy marriage anniversary

جمع تمام خوبی ها هستی
دوستت دارم
سالگرد عقد و ازدواج من و تو مبارک

alt

alt

You shared the secrets of joy with you, you are my spring, and I am not the best of you, nothing.
Happy wedding anniversary

تو راز های شادی را با من در میان گذاشتی، تو بهار منی و من بی تو هیچ نیستم بهترینم
سالگرد آغاز روز های خوب زندگی و ازدواج مان مبارک

alt

In my life
I love two things
You
And
rose
Rose for a day
You are forever and one day
I love
Happy Anniversary of marriage

در زندگی ام
عاشق دو چیز هستم
تو
و
گل رز
گل رز را برای یک روز
تو را برای ابد و یک روز
دوست دارم
سالگرد ازدواج مان مبارک عشقم!

alt

See you
Suddenly
All fairy tale tales
I believe!
Happy the anniversary is coming together

با دیدنت
ناگهان
به تمام قصه های افسانه ای پریان
ایمان آوردم!
سالگرد به هم رسیدن مون مبارک عشقم

alt

See the beautiful face
Brightens up my darkest days
And your love
In the foggy roads of my life
You are a gift from the heavens
And I’m proud of you
Happy anniversary dear to my wife

دیدن چهره زیبایت
تاریک ترین روزهایم را روشن می کند
و عشق تو
در مه آلودترین جاده های زندگی همراه من است
تو هدیه ای از آسمان ها هستی
و من به داشتنت افتخار می کنم
سالگرد عروسی مون مبارک همسر عزیزتر از جانم!

alt

alt

“Love”
A little word to describe my true feelings towards you
and life”
It’s a very short time to tell you
I love you like crazy
Anniversary of Happy Birthday

“عشق”
کلمه ناچیزی برای وصف احساس واقعی من نسبت به تو
و “زندگی”
زمان بسیار کوتاهی برای بیان کردن آن به تو است
دیوانه وار دوستت دارم
سالگرد ازدواجمون مبارک

alt

متن تبریک سالگرد ازدواج به همسرم

All the moments of my life were amazing
Because every second it’s just about you:
At your place or in memory …
Happy marriage anniversary My dear husband!

همه لحظه های زندگی ام با آمدنت شگفت انگیز شدند
زیرا هر ثانیه آن تنها به تو خلاصه می شود:
در کنارت یا به یادت …
سالگرد ازدواج مان مبارک شوهر عزیزم!به این مطلب امتیاز دهید:
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)

بنر
بنر

نظرات شما:

جدیدترین ها