بنر
بنر
بنر
بنر
آیا گرفتن مهریه پس از ازدواج مجدد امکان پذیر است؟ برای پاسخ به این سؤال تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

آیا گرفتن مهریه پس از ازدواج مجدد امکان پذیر است؟

آیا گرفتن مهریه پس از ازدواج مجدد امکان پذیر است؟

مهریه یکی از دیون مسلم است که تحت هیچ شرایطی (مگر هنگام بطلان عقد نکاح) از گردن مرد ساقط نخواهد شد. یک حق مسلم که در صورت درخواست زن باید پرداخت شود. 
درواقع هر توافقی که بین زوجین در هنگام جدایی چه بر سر موضوعات مالی و چه غیر مالی صورت پذیرد، در دادگاه صورتجلسه شده و طرفین ملزم به انجام تعهدات خواهند شد. 
براساس قانون جدید حمایت از خانواده، مطالبه و وصول مهریه بعد از طلاق و ازدواج مجدد مرد و یا زن، هم چنان قابل وصول و مطالبه خواهد بود. 
شرایط استحقاق مهریه بعد از ازدواج مجدد 
مهریه چه از نوع عندالمطالبه و چه عندالاستطاعه که باشد، یک نوع دین است که بر ذمه مرد می باشد. طبق قانون در دوران زندگی مشترک، زن مالک تمام مهر تعیین شده هنگام عقد نکاح است.
 حتی زن می تواند اگر دوشیزه هم باشد، تمام مهریه را مطالبه کند. تنها در صورتی که طلاق توافقی یا یکطرفه باشد، مهریه زن باکره نصف می شود. 
طبق ماده 29 قانون حمایت از خانواده در هنگام طلاق از هر نوع که باشد (چه به درخواست زن یا مرد و چه طلاق توافقی) دادگاه موظف است که تکلیف مهریه را در دادنامه (رای) مشخص کند. 

آیا گرفتن مهریه پس از ازدواج مجدد امکان پذیر است؟

طبق همین قانون چنانچه علی رغم وقوع طلاق، مرد باید چیزی از مهریه را بپردازد، ازدواج مجدد زن مانع از دریافت مهریه (از ازدواج قبلی او) نخواهد شد. 
فرض کنید طلاق توافقی صورت گرفته و دادگاه مقرر کرده که مرد نصف مهریه زوجه را پرداخت و مابقی را به صورت اقساط ماهیانه پرداخت نماید. 
در چنین حالتی اگر زن پس از طلاق و گذشتن ایام عده، ازدواج کند، این ازدواج مجدد او مانع از دریافت مهریه ازدواج قبلی او نخواهد شد. 
طبق تبصره ماده 336 قانون مدنی، دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اطفال و حمل (باردار بودن یا نبودن زوجه) را معین می کند. 
طبق همین تبصره (336 قانون مدنی) اجرت المثل ایام زوجیت نیز تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های آن تصمیم گیری می کند. 
در مورد حضانت طفل نیز دادگاه، با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، آینده و تربیت او و زمان و مکان ملاقات و نگهداری طفل تصمیم گیری خواهد کرد. 
به طور کلی طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. 
در هر صورت هرگاه زن بدون دریافت حقوق ذکر شده به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حق و حقوق خود از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق قوانین و مقررات تعیین شده، اقدام نماید. 

نتیجه گیری 

آیا گرفتن مهریه پس از ازدواج مجدد امکان پذیر است؟ برای پاسخ به سؤال به ماده 29 قانون حمایت از خانواده استناد می کنیم. 
طبق این ماده، در هنگام طلاق از هر نوع که باشد (چه به درخواست زن یا مرد و چه طلاق توافقی) دادگاه موظف است که تکلیف مهریه را در دادنامه (رأی) مشخص کند. 
طبق همین قانون چنانچه علی رغم وقوع طلاق، مرد باید چیزی از مهریه را بپردازد، ازدواج مجدد زن مانع از دریافت مهریه (از ازدواج قبلی او) نخواهد شد. به این مطلب امتیاز دهید:
برای رای دادن اولین نفر باشید

بنر
بنر

نظرات شما:


پیشنهادها برای شما

تشریفات لوکس ماهان تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

تشریفات مجالس امپرا تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

تشريفات ويوا تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

تشریفات باران تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

تشریفات موسوی تهران بدون ورودی باغ

شروع قیمت: ۹۹,۰۰۰ تومان
تهران

مجموعه تشریفات موگه

شروع قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومان
تهران

تشریفات مجالس لوتوس طلائی کرج

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
البرز

مجموعه تشریفات موگه تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

تشریفات مجالس عروسی تیام تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

تشریفات آنتیک تهران

شروع قیمت: ۶۵,۰۰۰ تومان
تهران

تشریفات مجالس کارن شیراز

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
فارسبا ما بهترین بازدهی تبلیغات رپورتاژ را تجربه کنید:

خرید رپورتاژ آگهی