بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر

چیدمان وسایل روی میز یکی از ابعاد دیزاین لوازم خانه و آشپزخانه است که برای چیدن جهزیه، پذیرایی از مهمانان در خانه و بیرون کاربرد دارد. در چیدمان ظرف و ظروف روی میز، لیوان، بشقاب سرویس، دستمال سفره، چنگال سالاد، لیوان آب، قاشق دسر، سوپ خوری، چاقو سالاد، کارد مخصوص غذای اصلی، چنگال مخصوص غذای اصلی، دستمال سفره و ... همگی در یک ترکیب زیبا در کنار یکدیگر قرار می گیرند و علاوه بر دسترسی آسان مهمان، یک فضای شیک و دلنشین به وجود می آورند.

چه پذیرایی به صورت نهار باشد و یا شام، چیدمان میز یک اصول کلی دارد که پایه اصلی همه دیزاین ظروف و لوازم اصلی میز می باشد. این اصول عبارت هستند از:

  • بشقاب غذای اصلی در مرکز وسایل صرف غذا قرار گرفته و دیگر وسایل در اطراف آن قرار می‌گیرند.
  • اگر بر روی میز رومیزی استفاده میکنید، همه ظروف بر روی آن چیده می‌شوند. در غیر این صورت باید از زیر بشقابی برای هر ست استفاده کرد.
  • ظروف تخت اضافه و بشقاب کوچک همراه، به ترتیب استفاده از آنها در اطراف بشقاب اصلی چیده می‌شوند.
  • لیوان آب در بالای کارد قرار داده می‌شود.
  • دستمال سفره می‌تواند زیر چنگال یا بشقاب برای پذیرایی غیر رسمی قرار داده شود.
  • چنگال در سمت چپ بشقاب اصلی و در سمت راست بشقاب، قاشق و کارد قرار می‌گیرد. لبه تیز کارد به سمت بشقاب قرار گرفته و قاشق در سمت راست آن جای می‌گیرد.

در ادامه ایده هایی از جدیدترین و شیک ترین چیدمان میز غذاخوری را برای شما گلچین کرده ایم.

ایده های جدید و شیک چیدمان ظرف و ظروف روی میز

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

بنر

چیدمان میز غذاخوری برای مهمانی
 

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان ظرف و ظروف روی میز

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان سرویس چینی روی میز

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان ظرف و ظروف روی میز

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان ظرف و ظروف روی میز

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان ظرف و ظروف روی میز تولد

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان ظرف و ظروف روی میز

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان ظرف و ظروف روی میز

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان ظرف و ظروف میز نهارخوری

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان ظرف و ظروف میز غذاخوری

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان ظرف و ظروف روی میز

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان ظرف و ظروف عروس

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان ظرف و ظروف روی میز

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان ظرف و ظروف جهیزیه

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان ظرف و ظروف روی میز

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان میز ناهار خوری در پذیرایی

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

دیزاین میز نهارخوری

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

دیزاین میز غذا خوری

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

دیزاین میز غذاخوری

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان ظرف و ظروف سفید روی میز

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

شمع آرایی روی میز

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان میز ناهار خوری گاردن روف

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان میز ناهار خوری در فضای باز

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان میز ناهار خوری برای مهمانی

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان ظرف و ظروف روی میز

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان میز ناهار خوری در خانه

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان میز ناهار خوری در منزل

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان ظرف و ظروف روی میز

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان میز ناهار خوری در بیرون از خانه

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان میز ناهار خوری

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان وسایل روی میز

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان ظرف و ظروف روی میز

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان میز غذاخوری برای مهمانی

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان سرویس چینی روی میز

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان ظرف و ظروف روی میز

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان سرویس چینی روی میز

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان بشقاب روی میز 

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان لیوان روی میز سلف سرویس

چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

شمع آرایی روی میز شام


چیدمان ظرف و ظروف روی میز | 40 ایده دیزاین چیدمان روی میز غذاخوری فضای باز و خانه

چیدمان ظرف و ظروف روی میز

 

به پایان مقاله چیدمان ظرف و ظروف روی میز رسیدیم، خوشحال می شویم نظر خود را درباره تصاویر به اشتراک گذاشته شده بدانیم. در بخش نظرات با ما همراه شوید و تجربیات خود را با ما و دیگر خوانندگان سوربان به اشتراک بگذارید!


توجه : سایت سوربان در زمینه تبلیغات فعال است و هیچ گونه فعالیت فروشگاهی ندارد. انواع مدل های معرفی شده داخل سایت صرفا استفاده ژورنالی دارد و امکان سفارش و خرید آن ها وجود ندارد.

به این مطلب امتیاز دهید:
(18 امتیاز , میانگین: 4.3 از 5)

نظرات شما:

بهترین ایده ها