بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر

رنگ نارنجی جزو رنگ های پاییزی است ول در تمام فصول از این رنگ جذاب میتوان استفاده کرد.این رنگ در عرصه زیبایی و مد محبوب است و جزو رنگ های شیک برای طراحی ناخن محسوب می شود.در ادامه نظر شما را به دیدن انواع مدل های ناخن نارنجی و دیزاین آن با  طرح های متنوع جلب می نماییم.

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

مدل ناخن نارنجی جدید دخترانه مد سال

" ناخن نارنجی " مدل ناخن نارنجی جدید| مدل کاشت ناخن نارنجی| مدل ژلیش ناخن نارنجی| مدل لمینت ناخن نارنجی| مدل ناخن نارنجی سفید| مدل ناخن بادومی نارنجی| مدل ناخن فرنچ نارنجی| مدل لاک ناخن نارنجی| ناخن نارنجی پاستیلی| ناخن نارنجی شاین| ناخن نارنجی جیغ| ناخن نارنجی مشکی| ناخن نارنجی پلنگی| ناخن نارنجی سبز| ناخن نارنجی پاییزی| ناخن نارنجی و سبز| جدیدترین مدل ناخن نارنجی| مدل ناخن نارنجی کرم| همانطور که گفتیم ناخن با رنگ نارنجی جزو رنگ های هیجانی است و مخصوصا کسانی که دوست دار پاییز هستند.

ناخن نارنجی جدید ترند 2024

برای طراحی و مدل دادن روی ناخن نارنجی چند حالت وجود دارد.یکی استفاده از رنگ نارنجی تنها روی ناخن های شما و دیگری استفاده از طرح ها و اکسسوری های جذاب مانند نگین,سنگ و....برای طرح دادن روی ناخن می توانید از انواع گل و برگ ها که یا با دست کشیده می شوند و یا با استمپ و چسبندگی این کار را انجام دهید.

انواع مدل های ناخن نارنجی 1403

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

مدل ناخن نارنجی صورتی کرمی با طرح خطی| مدل ناخن نارنجی| مدل ناخن نارنجی جدید| مدل ناخن نارنجی صورتی| مدل ناخن نارنجی کرم

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

مدل ناخن پا نارنچی سفید طرح دار| مدل ناخن نارنجی سفید| ناخن نارنجی سفید| مدل ناخن نارنجی

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

مدل تاخن نارنجی مشکی با طرح برگ مشکی| مدل ناخن نارنجی مشکی| ناخن نارنجی مشکی

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

مدل ناخن نارنجی سبز با طرح خطی سفید نارنجی| مدل ناخن نارنجی سبز| ناخن نارنجی سبز

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

مدل ناخن نارنجی پا با طرح گل سفید| مدل ناخن نارنجی جیغ| مدل ناخن نارنجی جدید| مدل لاک ناخن نارنجی| مدل ژلیش ناخن نارنجی

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

مدل ناخن نارنجی طوسی| مدل کاشت ناخن رنگ نارنجی| مدل کاشت ناخن نارنجی

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

مدل فرنچ نارنجی ناخن| مدل ناخن فرنچ نازنجی| مدل جدید ناخن نارنجی| ناخن نارنجی خاص

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

مدل ناخن نارنجی طرح پلنگی| مدل ناخن بادومی نارنجی| طرح پلنگی ناخن نارنجی| مدل ناخن نارنجی کرم| مدل ناخن نارنجی جیغ| مدل ناخن نارنجی رنگ

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

مدل ناخن نارنجی آبی با طرح دایره ایی آبی| مدل لاک ناخن نارنجی| ناخن نارنجی شیک| ناخن نارنجی| ناخن نارنجی ساده

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403

 

70 مدل ناخن نارنجی با طرح های جدید و خاص دخترانه 1403


توجه : سایت سوربان در زمینه تبلیغات فعال است و هیچ گونه فعالیت فروشگاهی ندارد. انواع مدل های معرفی شده داخل سایت صرفا استفاده ژورنالی دارد و امکان سفارش و خرید آن ها وجود ندارد.

به این مطلب امتیاز دهید:
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)

نظرات شما:

عناوین جذاب امروز