بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
متن ولنتاین انگلیسی، متن ولنتاین انگلیسی با ترجمه، تبریک ولنتاین به انگلیسی، پیام ولنتاین انگلیسی، پیام ولنتاین انگلیسی با ترجمه، پیام تبریک ولنتاین به انگلیسی، متن تبریک ولنتاین انگلیسی، متن تبریک ولنتاین انگلیسی با ترجمه، متن تبریک ولنتاین به انگلیسی، پیام تبریک ولنتاین انگلیسی

روز عشق یا روز ولنتاین در تمام جهان به خصوص در غرب روز ابراز عشق است و به صورت سالانه برگزار می شود. این مناسبت هر سال در روز 14 فوریه مصادف با 25 بهمن برگزار می شود.

برخی دوست دارند این روز را با پیام و متن انگلیسی به عشق خود تبریک بگویند یا جملات انگلیسی در مورد ولنتاین را برای استوری یا کپشن پست اینستاگرام میخواهند.

گلچینی از متن و جملات کوتاه تبریک روز ولنتاین و ابراز احساسات و عشق به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی را در این مطلب از سایت سوربان قرار داده ایم و امیدواریم که روز خوبی در کنار عشقتان داشته باشید.

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

متن تبریک ولنتاین به انگلیسی با ترجمه فارسی

If I had to dream up the perfect woman, she wouldn’t even come close to you
اگر بخوام کامل ترین زن رو تصور کنم، حتی به چیزی که تو هستی هم شبیه نخواهد بود.

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

The best thing to hold onto in life is each other
تنها چیزی که در زندگی برایم ارزش دارد با‌هم‌بودنمان است.

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

I love you, not only for what you are but for what I am when I am with you
من تو را دوست دارم ، نه فقط برای آنچه هستی بلکه برای آنچه هستم وقتی با تو هستم.

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

Love is friendship that has caught on fire
عشق دوستی ای است که شعله ور شده است.

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

In my eyes, you are the most beautiful and tender woman in the whole world. I love you
از نظر من تو زیباترین و ظریف ترین زن در کل دنیا هستی. دوستت دارم

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

پیام تبریک ولنتاین به انگلیسی

I swear I couldn’t love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow
سوگند می خورم که نمی توانستم بیش از آنچه الان دوستت دارم، دوستت داشته باشم، اما می دانم که فردا بیشتر دوستت خواهم داشت.

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

If I had a flower for every time I thought of you… I could walk through my garden forever
اگر هر وقت به تو فکر می کردم یک گل می گرفتم … می تونستم برای همیشه در باغ گل خود قدم بزنم.

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

You are the finest, loveliest, tenderest, and most beautiful person I have ever known—and even that is an understatement
تو بهترین، دوست داشتنی ترین، لطیف‌ترین و زیباترین شخصیتی هستی که تاکنون شناخته ام – و حتی این یک جور دست کم گرفتن احساس واقعیم هست.

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

You are my heart, my life, my one and only thought
تو قلب من، زندگی من، و تنها فکر من هستی.

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

Chocolate can’t compete with the sweetness of loving you
شکلات نمی تواند با شیرینی دوست داشتن تو رقابت کند

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

تک جمله های ناب انگلیسی برای ولنتاین

I’m much more me when I’m with you
وقتی با تو هستم، بیشتر خود واقعیمم .

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

If I know what love is, it is because of you
اینکه میدونم عشق یعنی چی، فقط بخاطر وجود توعه.

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

A life without love is like a year without summer
زندگی بدون عشق مانند سال بدون تابستان است.

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

Loved you yesterday, love you still, always have, always will
دیروز عاشقت بودم. هنوز عاشقتم. و همیشه عاشقت خواهم ماند.

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

Valentine means your wife will tell you how good it is to be with you
ولنتاین یعنی همسرت زل بزنه بهت بگه چه قدر با تو بودن خوبه.

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

کپشن انگلیسی در مورد ولنتاین

Money is no match for the richness you bring to my life
پول در مقابل ارزشی که تو به زندگی من میدی هیچی نیست.

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

Friends are medicine for a wounded heart, and vitamins for a hopeful soul
دوستان داروی قلب زخم خورده هستند و ویتامینی برای یک روح امیدوار محسوب میشن.

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

There is nothing better than a friend unless it is a friend with chocolate
هیچ چیز بهتر از دوست نیست، مگر دوستی که شکلات دارد.

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

And suddenly all the love songs were about you
و ناگهان همه آهنگ های عاشقانه در مورد تو بودند.

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

Love is a canvas furnished by nature and embroidered by imagination
عشق بومی است که با طبیعت تزئین شده و توسط تخیل آغشته شده است.

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

متن عاشقانه انگلیسی برای تبریک ولنتاین

Grow old with me! The best is yet to be
با من پیر شو. بهترین اتفاقات هنوز تو راهه!

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

Love doesn’t make the world go round. Love is what makes the ride worthwhile
عشق باعث نمی‌شه که دنیا بچرخه. عشق چیزیه که به این چرخش ارزش میده.

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

Love planted a rose, and the world turned sweet
عشق گل رز را کاشت ، و جهان شیرین شد.

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

Your flaws are perfect for the heart that’s meant to love you
حتی عیب‌هاتم برای قلبی که قراره عاشقت باشه عالی هستن.

25 متن تبریک ولنتاین 2024 عاشقانه و دوستانه به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی + عکسنوشته تبریک ولنتاین به انگلیسی

There is only one happiness in life: to love and be loved
تنها یک خوشبختی در زندگی وجود دارد: دوست داشتن و دوست داشته شدن.به این مطلب امتیاز دهید:
برای رای دادن اولین نفر باشید

نظرات شما:

عناوین جذاب امروز