بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر

هزینه عقد محضری در سال 1403

هزینه عقد محضری در سال 1403 چقدر است؟ بر عهده کیست؟ شامل چه مواردی میشود؟

هزینه عقد محضری در سال ۱۴۰۳ ، بر اساس تعرفه و قیمت محضر برای ازدواج دائم  و موقت، مبلغی در حدود 845 هزار تومان می باشد. هزینه عقد محضری، در دفترخانه، صرف نظر از هزینه های فرعی، نظیر جشن و هدایا، صرفا شامل هزینه ثبت واقعه ازدواج بوده و مسئول پرداخت آن، عرفا، مرد و خانواده او هستند، اما، الزامی بر آن نیست و قابل توافق است.

ازدواج که شامل انواعی نظیر ازدواج دائم و ازدواج موقت یا در اصلاح فقهی، متعه می باشد، از جمله موار موکد در دین و قانون بوده و تشریفات وقوع آن، موارد و نحوه بطلان، فسخ یا برهم خوردن آن، در قانون مدنی، برگرفته از قواعد و قوانین شرعی، پیش بینی شده است. در ازدواج موقت، جز در موارد حصری مورد نظر قانون گذار، نظیر بارداری زوجه، الزامی به ثبت آن نیست، اما، عدم ثبت ازدواج دائم، جرم بوده و مجازات دارد.

بر همین اساس، هنگامی که طرفین عقد ازدواج، اعم از ازدواج دائم و یا ازدواج موقت، قصد ثبت آن را داشته باشند، باید، با داشتن مدارک مورد نظر قانون گذار، به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق یا همان محضر، مراجعه نموده و با پرداخت هزینه عقد محضری، بر اساس قیمت محضر برای ازدواج دائم و عقد موقت، در سال 1403، اقدام به ثبت آن، نمایند. بدون پرداخت هزینه عقد محضری، توسط مسئول پرداخت آن، ثبت عقد دائم و موقت، ممکن نخواهد بود.

از این رو، در این مقاله از سایت سوربان قصد داریم، بگوییم که مسئول پرداخت هزینه عقد محضری در سال ۱۴۰۳ ، چه کسی است، این هزینه، شامل چه مواردی می باشد و قیمت محضر برای اردواج دائم، بر اساس تعرفه ثبت ازدواج و طلاق، چقدر خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما، همراه باشید.

هزینه عقد محضری در سال 1403 چقدر است؟ بر عهده کیست؟ شامل چه مواردی میشود؟

هزینه عقد محضری با کیست؟

عقد دائم و عقد موقت ازدواج، از جمله عقود پیش بینی شده در قانون مدنی هستند که به آن ها، عقود تشریفاتی نیز می گویند و سبب ایجاد رابطه زوجیت، میان طرفین عقد می گردند و در واقع، این امر، از جمله آثار حقوقی این عقود است. همچنین، این عقود، به قدری اهمیت داشته که در شرع مقدس، بسیار بر آن، توصیه شده و زنان و مردان را به آن، تشویق می کند.

پس از عقد نکاح دائم، طرفین، حقوق و تکالیفی در قبال یکدیگر پیدا کرده و مرد، موظف است، برخی از هزینه ها، نظیر هزینه نفقه زن را بپردازد و در واقع، این امر، تکلیف قانونی وی است و در مقابل، زن نیز باید، از او، تمکین عام و خاص نماید. پرداخت این هزینه، در ازدواج موقت، در صورتی که شرط شود نیز وجود خواهد داشت.

اما، هزینه صیغه موقت یا عقد دائم، صرفا مربوط به بعد ازدواج نبوده و پیش از عقد ازدواج نیز باید، هزینه هایی پرداخت گردد که یکی از مهم ترین آن ها، هزینه عقد محضری 1403و ثبت واقعه ازدواج است. سوالی که در این خصوص، مطرح می شود، این می باشد که پرداخت هزینه عقد محضری با کیست یا به عبارتی، چه کسی باید، قیمت محضر برای ازدواج دائم و یا موقت را بپردازد؟

در پاسخ به این سوال که مسئول پرداخت قیمت محضر برای ازدواج دائم و یا موقت 1403 کیست؟ باید گفت، قانون گذار، در این خصوص، شخص خاصی را پیش بینی و معین نکرده است و برای پاسخ آن، باید، به عرف رجوع کرد که عرف، پرداخت این هزینه را بر عهده مرد می داند، اما، طرفین، می توانند، بر مسئول پرداخت آن، توافق کرده یا آن را، بالمناصفه، یعنی به صورت نصف نصف، بپردازند.

پس از توضیح مسئول پرداخت هزینه عقد محضری ۱۴۰۳، در ادامه مقاله، قصد داریم، درباره این موضوع که هزینه عقد محضری، شامل چه مواردی است و قیمت محضر برای ازدواج دائم و یا موقت، در سال 1403، چقدر است، صحبت کنیم.

هزینه عقد محضری 1403 شامل چه مواردی است؟

هزینه عقد محضری در سال 1403 چقدر است؟ بر عهده کیست؟ شامل چه مواردی میشود؟

همانطور که در قسمت قبل، اشاره کردیم، هنگامی که دو نفر، قصد داشته باشند تا به موجب عقد نکاح، به زوجیت یکدیگر درآیند، باید، اقدام به پرداخت هزینه های آن کنند که در مواردی، پرداخت این هزینه ها، بر عهده داماد و خانواده او و در مواردی، بر عهده دختر و خانواده وی می باشد. همچنین، اشاره کردیم، این امر، بسته به عرف داشته و در قانون، در این باره، تعیین تکلیفی نشده؛ فلذا، طرفین، می توانند در این خصوص، توافق نمایند.

در این بخش از مقاله، قصد داریم، درباره موارد و مصادیق یکی از هزینه های ازدواج دائم و موقت که هزینه عقد محضری ۱۴۰۳ بوده و هنگام ثبت ازدواج در دفترخانه، باید، پرداخت شود، صحبت کرده و بگوییم که هزینه عقد محضری  1403، شامل چه مواردی است.

هزینه عقد محضری، در واقع، هزینه ای می باشد که طرفین عقد ازدواج در دفترخانه، بابت ثبت واقعه ازدواج می پردازند و از جمله هزینه های ضروری در وقوع عقد نکاح، به ویژه عقد نکاح دائم است. به طور کلی، هزینه عقد محضری در سال ۱۴۰۳، شامل برخی هزینه های اصلی و ضروری و هزینه های فرعی، به شرح زیر می باشد:

  • هزینه محضر، برای ثبت ازدواج موقت و واقعه ازدواج دائم : این هزینه، یک هزینه اصلی است که بابت ثبت واقعه ازدواج، گرفته می شود و به این علت، هزینه اصلی بوده که اولا، بدون پرداخت آن، ثبت عقد، امکان پذیر نخواهد بود و دوما، ثبت عقد ازدواج، در عقد دائم، در همه حال و در عقد موقت، در مواردی، الزامی بوده و عدم ثبت آن، جرم محسوب می گردد و مجازات حبس یا جزای نقدی را به دنبال خواهد داشت.
  • هزینه های آزمایشات پیش از ازدواج: این هزینه ها، برای انجام آزمایشاتی، نظیر آزمایش های عدم اعتیاد، عدم داشتن تالاسمی و بیماری های مقاربتی و مواردی از این دست بوده که تحویل برگه آن ها، به محضر، برای جاری شدن صیغه ازدواج، ضروری است و عرفا، داماد آن ها را می پردازد، اما، قابل توافق نیز هست.
  • هزینه های مربوط به جشن و مراسمات ازدواج : این هزینه ها، شامل پرداخت هزینه، برای مواردی فرعی، نظیر برگزاری جشن ازدواج، خرید هدایا و حلقه عقد و اموری از این دست بوده که ضروری محسوب نمی شوند و در صورت تمایل طرفین، بر اساس توافق و عرف، پرداخت می گردند.

پس از صحبت در این خصوص که هزینه عقد محضری در سال 1403، شامل چه مواردی است، در ادامه مقاله، قصد داریم، قیمت محضر برای عقد دائم و موقت را در سال ۱۴۰۳ بررسی کرده و مبلغ آن را برای ثبت واقعه ازدواج، بر اساس تعرفه دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، بگوییم.

هزینه عقد محضری در سال ۱۴۰۳

هزینه عقد محضری در سال 1403 چقدر است؟ بر عهده کیست؟ شامل چه مواردی میشود؟

یکی از مهم ترین موارد در ازدواج که در قانون حمایت خانواده نیز پیش بینی گردیده و برای عدم رعایت آن، مجازات در نظر گرفته شده، ثبت ازدواج یا عقد، با پرداخت هزینه عقد محضری در سال 1403 در دفترخانه، می باشد. لذا در این قسمت از مقاله، قصد داریم، ثبت ازدواج دائم و موقت را از منظر قانون حمایت خانواده بررسی کرده و هزینه عقد محضری در سال ۱۴۰۳ را که پرداخت آن، از تشریفات ثبت ازدواج دائم و موقت است، بگوییم.

ثبت ازدواج دائم در محضر، در همه حال، اجباری بوده و ثبت ازدواج موقت یا متعه و در اصلاح عرفی صیغه نیز در صورت وجود موارد مورد پیش بینی قانون گذار، نظیر بارداری زوجه در این نوع از ازدواج، وجود شرط ضمن عقد، مبنی بر ثبت ازدواج یا توافق طرفین بر این موضوع، الزامی می باشد. ماده 49 قانون حمایت خانواده، در این خصوص مقرر می دارد:

"چنانچه مردی، بدون ثبت در دفاتر رسمی، به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع، تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت، الزامی است، از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌ شود. این مجازات، در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است."

با توجه به این ماده، عدم ثبت واقعه ازدواج، در نکاح دائم و در مواردی، در نکاح موقت، برای مرتکب آن، جریمه نقدی یا حبس به دنبال دارد و بر همین اساس، باید به این مهم، توجه نمود. ثبت واقعه ازدواج، نیازمند پرداخت قیمت محضر برای ازدواج دائم و موقت است و این امر، از تشریفات ثبت ازدواج، در محضر می باشد.

قیمت محضر برای ازدواج دائم و موقت، در سال 1403 بر اساس تعرفه دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، مبلغ 845 هزار تومان می باشد و این هزینه، جهت ثبت واقعه ازدواج بوده و طرفین عقد؛ ملزم به پرداخت هزینه ای دیگر، نظیر هزینه سند نکاحیه یا صیغه نامه، برای عقد محضری نمی باشند.

لازم به ذکر است موارد اعلام شده، مربوط به سال گذشته بوده و به محض اعلام برای سال 1403، در متن مقاله اطلاع رسانی می گردد.به این مطلب امتیاز دهید:
(1 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)

نظرات شما:

عناوین جذاب امروز