بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
یکی از موضوعاتی که معمولاً زوج های جوان را با چالش رو به رو ميکند ، مسائل اقتصادی است. یکی از مسائل اقتصادی دوران نامزدی و عقد ، این است که مخارج و هزینه های موردنیاز دختر در زمان عقد و نامزدی بر عهده ی کیست؟ پدرش یا همسرش؟

یکی از موضوعاتی که معمولاً زوج های جوان را با چالش رو به رو ميکند ، مسایل اقتصادی است. در بین مسایل اقتصادی این دوران، آنچه گاهی فکر بسياري از دخترها و پسرها را بخود درگیر ميکند این است که مخارج و هزینه های موردنیاز دختر در زمان عقد و نامزدی بر عهده‌ی کیست؟ این مسئله موضوع این مطلب از سوربان است با ما تا انتها همراه باشید تا این موضوع را بررسی کنیم و بدانیم که خرج و مخارج عروس در دوران عقد و نامزدی بر عهده کیست؟

خرج و مخارج دختر در دوران عقد و نامزدی بر عهده کیست؟ پدرش یا شوهرش؟!

مسئولیت مخارج دختر در زمان عقد

دختر و پسری که با یکدیگر پیمان ازدواج می بندند، قبل از ازدواج و مراسم رسمی عروسي و آغاز زندگی مشترک زیر یک سقف، بناچار باید چند وقتی را در دوران عقد  سپری کنند.

دورانی که روابط بین دختر و پسر را مشروع و قانونی می سازد و فرصتی را فراهم می آورد تا از یک طرف به شناخت نسبي از یکدیگر برسند و از طرف ديگر خود را براي زندگی مشترک آماده کنند.

ممکن است خيلي از خانواده ها، اجازه ندهند دختر قبل از عروسي با داماد جایی برود یا مسافرتی بروند، این در حالیست که در همین روزها مرد مکلف است نفقه زن را بدهد، ممکن است این تکلیف مرد و عدم اجازه خانواده عروس به شرح یاد شده موجبات بروز ناراحتی هایی بین زوجین یا خانواده ها گردد.

از این رو بهتر است خانواده ها و زوجین در عقدنامه یا به هرنحو دیگری که مقتضی ميدانند بصورت مکتوب شرط کنند، تا زماني که دختر بعنوان زوجه به منزل پسر یا زوج نرفته و یا مراسم عروسي سرنگرفته است از یک طرف زوجه تکلیفی در دریافت اجازه و …از شوهر نداشته باشد و از آن طرف قید کنند تا مراسم عروسي سر نگرفته یا زوجه به منزل مرد نرفته، پسر یا زوج تکلیفی در پرداخت نفقه نداشته باشد.

خرج و مخارج دختر در دوران عقد و نامزدی بر عهده کیست؟ پدرش یا شوهرش؟!

مخارج دختر در زمان عقد

از نظر قانون هر موقع شوهر شرایط زندگی مشترک را فراهم کرد و زن حاضر به زندگی مشترک نشد به وی نفقه تعلق نخواهد گرفت منتها براي ثابت کردن این مسئله زوج باید طی اظهارنامه ای مراتب امادگی خود براي آغاز زندگی مشترک را اعلام نماید.

ناگفته نماند در همین زمان عقد، امکان دارد با وجود این که زن حاضر نیست به منزل شوهر برود ولی حق مطالبه نفقه را داشته باشد؟

اختلاف فرهنگی خانواده ها

مشکل اصلی در این زمينه، اختلاف نظر و فرهنگ دختر و پسر و به خصوص خانواده های آنان است. گرچه عرف بر این است که پسر در این زمان تعهدات مالی زيادي نسبت به هزینه های مالی دختر بر عهده نداشته باشند، ولی بعضی خانواده ها معتقد هستند با جاری شدن خطبه عقد تمام مخارج دختر بر عهده همسرش قرار می گیرد؛ چه در زمان عقد باشند و چه زندگی مشترک.

بدین ترتیب این مسئله میتواند باعث پیدایش مشکلات و دعوای های زيادي بین همسران و خانواده های آنان شود. مثلا بعضی خانواده ها عقیده دارند، پسر باید در زمان عقد، مخارج و هزینه های دانشگاه دختر را بر عهده بگیرد، در حالی که این مسئله از جانب خانواده ی پسر اصلا منطقی و مورد قبول نیست.

در این بین آنچه اهمیت دارد، تشابه فرهنگی و اداب و رسوم خانواده دختر و پسر در این زمينه است. درک این مسئله باید از زمان خواستگاری صورت بگیرد. خوب است دختر و پسر در جلسات خواستگاری و مراتب پاياني، در مورد ی رسوم خانواده هایشان با یکدیگر حرف کنند و به تفاهم برسند. بی گمان گفتگو در خصوص این مسئله میتواند از بروز بسياري از مشکلات جلوگيری کنند.

خرج و مخارج دختر در دوران عقد و نامزدی بر عهده کیست؟ پدرش یا شوهرش؟!

مسئولیت مخارج دختر در زمان نامزدی و عقد

در جامعه ما رایج است زن و شوهر تا زمانیکه کنار یکدیگر قرار نگرفته و زندگی را زیر یک سقف آغاز نکرده اند، به طور قانونی برخی از وظیفه ها را در خصوص یکدیگر بر عهده نداشته باشند؛یعنی دختر تا زمانیکه منزل پدر است، هزینه های عمده ی وی مثل مخارج دانشگاه و حتی پول جیبی اش را از پدر می گیرد.

طبق قانون بعد از رفتن دختر به خانه همسر، درصورتی که شوهر هزینه دانشگاه را قبول کند، یعنی دختر این مسئله را از شرط ضمن عقد تعيين نموده باشد ، این هزینه بر عهده همسر است و گرنه شوهر وظیفه ای در این زمينه ندارد.

ولی همانطور که گفته شد این مسئله از خانواده ای به خانواده ی ديگر متفاوت است و آنچه اهمیت دارد رسيدن به توافق بر سر آن است.

همچنين مناسب است این مسئله قبل از آنکه سبب ایجاد مشکلات بین خانواده ها شود، با گفتگو بین خود همسران به نتيجه قطعی و درست برسد تا هرگز بر سر مسائل این چنینی شيريني زمان عقد به تلخی منجر شود.به این مطلب امتیاز دهید:
(2 امتیاز , میانگین: 3.0 از 5)

نظرات شما: