بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
قطعا همه عروس خانم ها از ابتدای نامزدی بارها و بارها با خود فکر می کنند که سر سفره عقد چگونه و به چه نحوی بله بگوییند بعضی ها به جملات ساده و کلیشه ای اکتفا می کنند اما برخی دیگر دوست دارند سر سفره عقد بله خود را با یک جمله زیبا و خاص و متفاوت بیان کنند.

بله گفتن عروس سفره عقد: لحظه “بله گفتن”عروس سر سفره عقد، بدون اغراق زیباترین و به‌یادماندنی‌ترین لحظه زندگی هر دختری است. شاید بارها و بارها این لحظه را به عنوان عروس خانوم برای خود متصور شده و به بله ای که قرار است با آن زندگی زناشوییتان را آغاز کنید، فکر کرده باشید.

متن بله گفتن عروس

به احتمال زیاد، جمله‌های مختلفی برای “بله گفتن” در لحظه عقدتان در سالن عقد یا دفتر ازدواج انتخاب کرده‌اید. در این مقاله از سایت سوربان چند نمونه متفاوت و زیبا از انواع “بله گفتن” آورده شده است که می‌تواند این لحظه را برای شما و همسرتان زیباتر کند. بهترین سالن عقد اصفهان برای مراسم عقد محضری را در سوربان بیابید.

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

انواع بله گفتن عروس سر سفره عقد ( زیباترین جملات برای بله گفتن سر سفره عقد )

با اجازه پدر و مادرم بله... این جمله، مناسب ترین نوع بله گفتن است، چون شما برای ازدواج تنها کسب اجازه از پدر و مادرتان نیاز است ولی برای زیباتر شدن می توانید جملات دیگری هم به آن اضافه کنید.

چطوری سر سفره عقد بله بگیم؟

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

با آروزی زندگی زیبا و با توکل به خدا بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

به امید بارش خوشبختی به آشیانه عشقمان بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

برای یک عمر نفس کشیدن کنارت بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

با تصمیم قلبم و امضای قلبم تا ابد و یک روز بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

با اجازه بزرگترهای جمع معلومه که بله!

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

با اجازه پدر و مادرم برای اولین و آخرین بار بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

به امید بارش خوشبختی به آشیانه عشقمان و اجازه پدر و مادرم بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

برای خوشبختی در کنارت تا آخر عمر بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

برای اولین و آخرین بار با تمام وجودم بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

با حکم عقلم و امضای قلبم تا ابد بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

به امید یک زندگی پر از عشق و آرامش بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

با نام نامی الله با توکل به خدا و اجازه پدر و مادرم بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

با اجازه پدر و مادرم و برگترها بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

به امید زندگی زیبا در پناه خدا بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

تا آخرین لحظه رندگیمان برای عشق بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

با اجازه پدر و مادرم به امید یه زندگی پر از عشق تا ابد بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

با توکل بر خدا و اجازه آقا امام زمان و پدر و مادرم بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

به امید یه عشق جاودانه و با توکل بر خدا از امروز تا به ابد بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

با یاری الله و امید عشقی پایدار بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

تا آخرین لحظه زندگیمان برای عشق بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

به نام نامی یزدان و با اجازه بزرگترها بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

به امید زندگی زیبا در پناه خدا بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

واسه یه عمر درکنارت نفس کشیدن بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

با آرزوی ساختن یک زندگی زیبا و با توکل بر خدا بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

به امید خوشبختی در آشیانه عشق پاکمان  بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

برای خوشبختی ابدی در کنار هم بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

با توکل به خدا با اجازه پدر و مادرم به امید شروع یک زندگی پر از عشق و آرامش

از امروز تا ابد بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

به امید ساختن یک زندگی پر از عشق، آرامش و آسایش بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

به نام نامی خدا و با توکل بر نام اعظمش بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

با اجازه پدر و مادر بزرگوارم بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

با یاری خدا و با قلبی سرشار از محبت بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

من گفتم با توکل به خدا و توسل به ائمه معصومین (علیهم السلام) وبااجازه پدرمادرم بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

به مدد آقا امام‌زمان و با اجازه پدر و مادرم بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

با توکل برخدا و بااجازه بزرگترای مجلس بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

به اسم الله به اذن زهرا به یاری مهدی با اجازه ی بزرگترا بله

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

سر سفره عقد چه چیز هایی را نباید گفت ؟

سر سفره عقد اینطوری بله بگو؛ 40 جمله زیبا و احساسی بله گفتن عروس سر سفره عقد

سعی کنید تا جای ممکن تفاوت های فرهنگی رو در نظر بگیرید اگر خانواده طرف مقابل زیاد مذهبی نیستن شما هم کمتر در جمله تون عبارات مذهبی به کار ببرید ، روز عقد روز جنگ و اثبات عقیده نیست.

کارهای بچگانه مثل شعر خوندن هم واقعا در شان عروس نیست ، لبخند داشته باشید و خوشحال باشید ، اگر احساساتی شدین چند قطره اشک هم اشکالی نداره ولی فیلم بازی نکنید ، خودتون باشید. مراقب باشید حرفی نزنید که موجب سوتفاهم بشه.

روزها و ماه های اول ازدواج خیلی مهم هستند و باید بیشتر از همیشه مراقب رفتارمون باشیم چون خانواده جدید ، خیلی چیزها درباره ما نمیدونن و ممکنه برداشت اشتباه بکنن ، به مرور زمان که شناخت به دست بیاد صمیمیت ها هم بیشتر میشه. عجله نکنید.

در پایان برای همه عروس های گل آرزوی خوشبختی میکنم.


بله گفتن عروس داماد سر سفره عقد

لحظه بله گفتن داماد سر سفره عقد هم به اندازه بله گفتن عروس لحظه خاصی می‌باشد، سعی کنید مثل عروس جمله‌ای زیبا را برای بله گفتن سر سفره عقد استفاده کنید. خیلی از جملاتی که در بالا گقته شد می‌تواند برای داماد نیز مناسب باشد.

 1. با توکل بر پروردگاری که ازش ستاره خواستم و ماهشو بهم هدیه داد و با اجازه پدر مادرم بله
 2. با توکل بر خدایی که یگانه عشق زندگیمو تو مسیر احساسم قرارداد با افتخار بله
 3. برای اولین بار و آخرین بار از ته قلبم بله
 4. با اجازه بزرگترها و پدر و مادرم معلومه که بله

به نظر شما بهترین جمله‌ برای بله گفتن عروس چیه؟ تو نظرات همین پست به ما بگید تا مقاله رو تکمیل و با دیگران به اشتراک بگذاریم.به این مطلب امتیاز دهید:
(50 امتیاز , میانگین: 4.5 از 5)

پیشنهادها برای شما

سالن عقد و ازدواج دیاموند با تراس گاردن

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

سالن عقد و محضر عقد پیوند مهر دریا تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

سالن عقد و محضر عقد VIP نشان تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

سالن عقد ژابیز (نیاوران) تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

عمارت عقد باغ چوبی تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران

عمارت عقد و عروسی لیلیوم در شمال تهران

شروع قیمت: [تماس بگیرید]
تهران


نظرات شما:
 • سحر يكشنبه, 20 خرداد 1403

  من کلی خودمو آماده کرده بودم ولی همسرم یه دفعه که خطبه تمام شد هول کرد و به جای بله به عاقد گفت بفرمایید! کلا حواسش پرت شده بود.

 • مریم يكشنبه, 06 اسفند 1402

  به امید ساختن یک زندگی پر از عشق با اجازه بزرگترها بلهه

 • ستی شنبه, 12 آذر 1401

  واییییی عالی بود

  پاسخ مدیر:

  خیلی ممنونم از همراهی شما دوست عزیز سوربان.

 • فاطی سه شنبه, 07 تیر 1401

  عالییییببییییییی

  پاسخ مدیر:

  ممنون از شما دوست عزیز.